LPP – podsumowanie realizacji strategii zrównoważonego rozwoju

W ofercie LPP rośnie udział marek przyjaznych środowisku – w Reserved stanowią one już 38 proc. Co trzecia fabryka szyjąca dla LPP w południowej Azji jest już objęta programem bardziej zrównoważonej produkcji ubrań. W 2021 roku spółka przeznaczyła 5,6 mln zł na poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy w fabrykach dostawców.

Miniony rok obrotowy 2021/22 był dla LPP udany pod względem finansowym, co przełożyło się na znaczący wkład ekonomiczny w polską gospodarkę. Polski producent odzieży zasilił krajowy budżet daninami o wartości blisko 1,6 mld zł. Rekordowe wyniki oraz realizacja ambicji biznesowych spółki szły w parze z konsekwentną pracą na rzecz wypełniania kolejnych celów zapisanych w strategii zrównoważonego rozwoju „For People For Our Planet”. Sukcesywne wdrażanie kolejnych zobowiązań jest odpowiedzią LPP na współczesne wyzwania klimatyczne i oczekiwania rynku wobec firmy. 

Cztery ważne filary

W LPP działamy w oparciu o kompleksową strategię obejmującą wszystkie procesy w firmie ujęte w ramy czterech filarów: projektowanie i produkcja, zarządzanie plastikiem, bezpieczeństwo chemiczne produkcji oraz ekologiczne budynki. Przykładamy wagę także do właściwego pomiaru i raportowania realizowanych celów. Także wyników podejmowanych działań środowiskowych i społecznych – mówi Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. zakupów i ESG w LPP. 

W obszarze dotyczącym produktu i produkcji polska firma zwiększyła w minionym roku udział kolekcji bardziej przyjaznych środowisku we wszystkich markach. 

 Produkty oznaczone metką Eco Aware, wykonane z materiałów bardziej przyjaznych środowisku lub powstające w zrównoważonym procesie stanowiły już 26 proc. całości oferty. Wypełniły tym samym nasz cel założony na rok 2021. W najmłodszej marce – Sinsay – już jedna piąta kolekcji. We flagowym Reserved – co trzecia sztuka sprzedawanych ubrań to kolekcje bardziej zrównoważone – wyjaśnia Dorota Jankowska – Tomków.

Podsumowanie działań wynikających ze strategii zrównoważonego rozwoju:

  • 26 proc. ubrań w ofercie wszystkich marek spółki pochodzi z linii Eco Aware, czyli produktów bardziej przyjaznych środowisku. We flagowym Reserved jest to 38 proc.
  • W minionym roku firma wyeliminowała 445 ton jednorazowego plastiku. Oznacza to zmniejszenie ilości tego surowca w opakowaniach LPP łącznie o 1015 ton od 2017 r. 
  • Spółka po raz pierwszy dokonała samodzielnych obliczeń śladu węglowego we wszystkich 3 zakresach oraz kategoriach zgodnie z wytycznymi GHG Protocol. Wszystko po to, aby opracować w 2022 r. szczegółowej politykę dekarbonizacyjną.
  • 30 proc. fabryk szyjących dla LPP w południowej Azji objętych programem bardziej zrównoważonej produkcji ubrań – Eco Aware Production.
  • 70 proc. odzieży LPP produkowanej w Bangladeszu i Pakistanie jest zgodna ze standardami bezpieczeństwa chemicznego ZDHC.
  • W 2021 r. spółka przeznaczyła 5,6 mln zł na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków produkcji w fabrykach dostawców.

Więcej informacji na temat działań społecznych i środowiskowych można znaleźć w pełnej wersji sprawozdania zrównoważonego rozwoju LPP za rok 2021/22Tegoroczna edycja zawiera też najważniejsze dane ESG oraz pierwszy w historii spółki raport klimatyczny przygotowany zgodnie z wytycznymi TCFD.