Czy wiesz, gdzie jest twój najbliższy PSZOK?

Czy wiesz, gdzie znajduje się najbliższych twojego domu PSZOK? A może nie potrafisz nawet rozszyfrować tego skrótu? Najwyższy czas to zmienić i dowiedzieć się, co trzeba zrobić ze starą lodówką, żarówkami czy opakowaniami po farbach.

W szczególności przed Świętami Bożego Narodzenia jesteśmy na każdym kroku atakowani tysiącami reklam. Wiele z nich namawia nas do zakupu najnowszej generacji ekspresu do kawy, telewizora czy lodówki. Zarówno ekonomicznie, jak i ekologicznie jest nie ulegać tym namowom i korzystać z urządzeń, które mamy w domu tak długo jak się da. Jeśli jednak musimy dokonać zmiany lub po prostu daliśmy się namówić na nowszy i fajniejszy model, pamiętajmy, aby odpowiednio zadbać o stary sprzęt. I tu pojawia się dziwnie brzmiący skrót: PSZOK.

Co to jest PSZOK i jak działa?

PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – to z definicji legalny i wygodny sposób na kłopotliwe odpady. Takie punkty znajdują się w każdej gminie. Działają zawsze stacjonarnie i coraz częściej także mobilnie. 

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory, opakowania po farbach oddajemy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Do PSZOK można pojechać osobiście lub poczekać na dzień, w którym z naszego domu czy osiedla odbierze produkty specjalny transport. Czasem też rzeczy, które powinny trafić do PSZOK najczęściej baterie czy żarówki są zbierane w specjalnych pojemnikach w sklepach czy altanach śmietnikowych.

Odbiór odpadów komunalnych przez PSZOK jest nieodpłatny dla właścicieli nieruchomości płacących za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Informacje o konkretnej dacie odbioru odpadów trafiają do mieszkańców z wyprzedzeniem, tak aby mogli się przygotować. Adres PSZOK-u można znaleźć na stronie swojej gminy.

Jakie odpady przyjmuje PSZOK?

Każdy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych musi zapewniać przyjęcie takich odpadów, jak:

 • przeterminowane leki
 • odpady wielkogabarytowe
 • odpady zielone
 • odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe
 • zużyte opony
 • elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • baterie i akumulatory
 • opakowania z papieru i tektury
 • odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych
 • szkło opakowaniowe
 • opakowania z tekstyliów
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe i z gospodarstw domowych
 • opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów
 • beton oraz gruz betonowy
 • gruz ceglany
 • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury, terakoty itp.
 • szkło okienne, drzwiowe, bezbarwne, lustra
 • odzież
 • tekstylia
 • rozpuszczalniki
 • kwasy
 • alkalia (substancje żrące)
 • odczynniki fotograficzne
 • środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne
 • świetlówki, świetlówki energooszczędne
 • termometry rtęciowe
 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe
 • oleje spożywcze (przeterminowane zużyte)
 • przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych
 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek zawierające substancje niebezpieczne
 • kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek
 • kleje, lepiszcze i żywice
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • detergenty
 • leki
 • akumulatory i baterie
 • telewizory, monitory
 • małe i duże urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne
 • drewno, tj. skrzynki drewniane, deski itp.
 • odpady tworzyw sztucznych, np. wiadra, miski, zabawki, skrzynki, meble ogrodowe itp.
 • odpady metali, np. ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń, klamki, elementy metalowe itp.
 • środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych
 • inne odpady komunalne
 • odpady wielkogabarytowe – meble
 • odpady wielkogabarytowe – materace

PSZOK nie przyjmuje:

 • niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych;
 • materiałów zawierających azbest;
 • papy i styropianu budowlanego;
 • odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania, a także:
 • odpadów, których ilość, skład i charakter wskazują na to, że pochodzą z działalności gospodarczej (do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.