Marnowanie żywności: 57 mln ton jedzenia w UE trafiło na śmietnik

Marnowanie żywności

Eurostat po raz pierwszy opublikował dane dotyczące statystyk marnowania żywności w Unii Europejskiej. Łącznie w Europie na śmietniki trafiło aż 57 milionów ton jedzenia. W przeliczeniu na mieszkańca w 2020 r. zmarnowaliśmy aż 127 kg żywności.

W 2020 r., pierwszym roku pandemii COVID-19, w UE wytworzono około 127 kilogramów odpadów żywnościowych na mieszkańca. Gospodarstwa domowe odpowiadały za ponad połowę tej liczby (55 proc.). Niestety, za marnowanie żywności odpowiadają głównie osoby prywatne. W przeliczeniu na osobę przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej zmarnował – w swoim gospodarstwie domowym – 70 kilogramów jedzenia.

Marnowanie żywności: strategie producentów ograniczają straty

Co ciekawe ilość odpadów żywnościowych z gospodarstw domowych jest prawie dwukrotnie większa niż odpadów żywnościowych powstających na etapie produkcji rolnej (14 kg na mieszkańca, czyli 11 proc.) oraz w przetwórstwie (odpowiednio 23 kg i 19 proc.). Warto zauważyć, że w obu tych sektorach istnieją strategie ograniczania odpadów żywnościowych, na przykład poprzez wykorzystanie odrzuconych części, jako produktów ubocznych. 

Gastronomia i handel – pomagają przeceny i aplikacje

Restauracje i usługi gastronomiczne odpowiadały za 12 kg odpadów żywnościowych na osobę (9 proc.). Handel detaliczny i inne formy dystrybucji żywności były sektorem o najmniejszej ilości odpadów żywnościowych (9 kg; 7 proc.) Warto zauważyć, że w przypadku obu tych gałęzi gospodarczych pojawiło się wiele inicjatyw mających na celu ograniczanie marnotrawstwa. Wiele sieci handlowych stosuje obniżki cenowe produktów, których termin przydatności do spożycia zbliża się ku końcowi. W przypadku gastronomii pomocne w tym obszarze okazują się aplikacje pomagające odebrać niesprzedane posiłki.

Źródło danych: Eurostat