FibriTech: nowoczesne eko-materiały

Od września 2022 roku FibriTech rozpoczyna wdrażanie nowego procesu produkcji przemysłowej, przy wsparciu European Innovation Council Accelerator.

Firma będzie pracować nad dwoma odrębnymi zastosowaniami uniwersalnego ekologicznego materiału: bezglebowymi podłożami oraz wkładami ochronnymi do opakowań.

FibriTech tworzy technologię unikalnych materiałów włóknistych, opartych na funkcjonalnych sieciach włóknistych w formule 3D. Produkty FibriTech mają zastosowanie w wielu branżach: opakowalnictwie, budownictwie, rolnictwie.