Santander wspiera zielone projekty EDPR w Polsce

Grupa Santander i EDPR podpisali umowę kredytu o wartości 370 mln zł (81 mln euro) na finansowanie portfolio sześciu farm wiatrowych. Ich łączna moc wynosi 149,4 MW.

Santander udzieli 50 proc. finansowania z transzy banków komercyjnych, która jest częściowo gwarantowana przez EKF (duńską Agencję Wsparcia Kredytów Eksportowych). Pozostałe 50 proc. transzy zapewni CaixaBank. Projekty otrzymały również wsparcie od Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W połączeniu z finansowaniem banków komercyjnych daje to kwotę długu na poziomie 655 mln zł (144 mln euro). Jest to jedno z największych finansowań farm wiatrowych na polskim rynku.

Wsparcie dla sześciu farm wiatrowych

Farmy wiatrowe znajdują się w różnych częściach Polski. Pięć z nich w północnej części kraju (Kozłowo, Krasin, Lichnowy, Chojnice oraz Piątkowo), a jedna na południu (Bogoria). Część projektów jest już w zaawansowanej fazie budowy lub w fazie operacyjnej. Wszystkie sześć farm wiatrowych jest częścią umowy sprzedaży zawartej z Mirova z sierpnia 2021 r. EDPR jest globalnym liderem sektora energii odnawialnej.

Umowa jest kolejnym przykładem tego jak Santander wspiera polską transformację na gospodarkę niskoemisyjną.

– Zaproponowaliśmy innowacyjne rozwiązania i razem z EKF, CaixaBank i EBI zapewnimy finansowanie dla EDPR. To kolejny ważny krok w realizacji strategii odpowiedzialnej bankowości Grupy Santander – powiedział Juan de Porras, wiceprezes Zarządu kierujący Pionem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Santander Bank Polska.