Kredyt wspierający zrównoważony rozwój

Kredyt wspierający zrównoważony rozwój

ING Bank Śląski wprowadził do oferty kredyt inwestycyjny wspierający zrównoważony rozwój, skierowany do szerokiego grona średnich i dużych firm. Przez pierwszych 13 miesięcy finansowania marża banku wynosi 0%. Nowa oferta jest wynikiem przyjętej przez bank Deklaracji Ekologicznej, która stanowi kluczowy element długoterminowej strategii banku.

Firmy są coraz bardziej świadome tego, że zrównoważony rozwój to korzyści dla środowiska, ale również realne oszczędności w biznesie. ING wspiera klientów w podejmowaniu proekologicznych wyborów, dlatego przygotował ofertę finansowania powszechnie dostępnych rozwiązań, dzięki którym firmy mogą zniwelować wpływ swojej działalności na środowisko naturalne. ING zobowiązał się w swojej ostatniej Deklaracji Ekologicznej, że do końca 2023 roku przeznaczy 4,5 mld PLN na Finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz projektów proekologicznych w obszarze korporacyjnym.

– Dotychczas tzw. zielone finansowanie dostępne było dla dużych korporacji i złożonych projektów. Dzięki naszej nowej ofercie, również mniejsze firmy będą miały szansę sfinansować swoje proekologiczne cele i zrobią to na korzystnych warunkach, bo zrezygnowaliśmy z marży banku w pierwszym okresie inwestycji – powiedziała Ewa Łuniewska, Wiceprezes Zarządu ING.

– Nasza oferta ma proste i zrozumiałe zasady. Określiliśmy dwanaście celów, których finansowanie jesteśmy gotowi wspierać. Jedenaście z nich dotyczy bardzo konkretnych inwestycji, np. zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej lub małej turbiny wiatrowej, termomodernizacja czy zakup maszyn przetwarzających odpady. Jesteśmy również otwarci na inicjatywy naszych klientów – dajemy możliwość indywidualnego ustalenia z nami celu kredytowania – podkreśla Michał Tusznio, Dyrektor Banku odpowiedzialny za obszar Finansowania.

Parametry oferty

  • waluta kredytu: PLN;
  • kwota kredytu: do 20 mln PLN;
  • okres kredytowania: min. 36 miesięcy, maks. 120 miesięcy;
  • marża banku 0% przez pierwsze 13 miesięcy;
  • do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału;
  • stawka referencyjna: WIBOR 1M.

Po 13 miesiącach od daty zawarcia umowy bank zweryfikuje dokumenty potwierdzające spełnienie warunków finansowania. Jeśli nie zostaną spełnione, klient będzie zobowiązany zapłacić 2% prowizji od kwoty udzielonego kredytu.