Miedźno – największa w Polsce inwestycja oświetleniowa w formule PPP

Gmina Miedźno i spółka IZIM podpisały umowę na unowocześnienie oraz znaczną rozbudowę infrastruktury oświetleniowej. W czasie dwóch lat na terenie gminy powstanie blisko 1900 opraw LED. Oświetlą one 74 km dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Wartość zamówienia wynosi prawie 22,4 mln zł. Tym samym jest to największa samorządowa inwestycja w Polsce w obszarze oświetlenia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

13 budynków połączonych światłowodem

Umowa obejmuje budowę nowych oraz wymianę wszystkich istniejących i nieefektywnych energetycznie punktów oświetlenia. IZIM odpowiada za cały projekt, finansowanie, a także eksploatację i utrzymanie oświetlenia przez osiem lat od momentu zakończenia robót budowlanych. Ponadto w ramach wykonywanych prac 13 budynków gminnych zostanie połączonych światłowodem. Nowoczesna infrastruktura pokryje nie tylko Miedźno, ale i pozostałe miejscowości należące do gminy. Energooszczędne oświetlenie zostanie zainstalowane również m.in. w Borowej, Władysławowie, Izbiskach, Kołaczkowicach, Mokrej, Ostrowach nad Okszą czy Wapienniku. W tym przy wszystkich głównych drogach na terenie jednostki samorządowej.

Liczba punktów oświetlenia wzrośnie trzykrotnie

– Realizowany we współpracy z IZIM projekt jest dla naszej gminy z pewnością jedną w ważniejszych inwestycji ostatnich lat. W ciągu dwóch lat liczba punktów oświetlenia wzrośnie niemal trzykrotnie. Nowoczesne oświetlenie pokryje całą gminną infrastrukturę drogową, co pozytywnie wpłynie nie tylko na bezpieczeństwo, ale również jakość życia mieszkańców. Drugim istotnym elementem jest energooszczędność wynikająca z zastosowania opraw LED. Dzięki temu nasza gmina nie będzie ponosić wyższych kosztów zużycia energii w porównaniu z obecnym, mimo tak znacznej rozbudowy infrastruktury. Jest to istotna inwestycja także pod kątem dbania o środowisko naturalne – powiedział Piotr Derejczyk, wójt Gminy Miedźno. Dodał, że tak szybkie wykonanie inwestycji okazało się możliwe jedynie w formule PPP.

– Spółka IZIM i fundusz BaltCap mają coraz bogatsze doświadczenie w realizacji inwestycji publicznych w Polsce – mówi Maciej Kopański, członek zarządu IZIM, dyrektor inwestycyjny funduszu Baltcap. Inwestycja w gminie Miedźno jest doskonałym przykładem partnerstwa publiczno-prywatnego, które efektywnie służy zarówno mieszkańcom, realizacji celów polityki publicznej oraz rozwijaniu działalności biznesowej.

Partnerzy PPP

Gmina Miedźno usytuowana jest na Wyżynie Wieluńskiej, w północnej części województwa śląskiego. Jedną z głównych atrakcji wypoczynkowych okolicy jest zbiornik wodny w Ostrowach nad Okszą przyciągający turystów z całego regionu. Gmina Miedźno zajmuje powierzchnię 113,17 km2. Zamieszkuje ją około 7,5 tys. osób.
IZIM jest wyspecjalizowanym podmiotem, należącym do funduszu BaltCap Infrastructure Fund, który pomaga samorządom i innym jednostkom sektora publicznego przygotować, sfinansować i zrealizować złożone zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą publiczną, w szczególności w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
BaltCap jest wiodącym inwestorem private equity w krajach bałtyckich. Działa w regionie od 1995 r., gdzie dokonał ponad 70 inwestycji. Wśród jego udziałowców są Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz wiodące skandynawskie fundusze emerytalne. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów PPP w regionie bałtyckim.