cPPA napędzają zieloną transformację firm

cPPA

Przechodzenie firm na zieloną energię to obecnie jeden z głównych trendów biznesowych. Podyktowany jest chęcią redukcji kosztów zużywanej energii, a także rosnącymi wymaganiami ze strony klientów oraz partnerów biznesowych. Coraz częściej oczekują oni łańcuchów dostaw z minimalnym śladem węglowym. Przekłada się to na zwiększanie konkurencyjności gospodarki oraz atrakcyjności inwestycyjnej. Wzmacnia także bezpieczeństwo energetyczne kraju. Europejski rynek cPPA w 2021 r. zwiększył się o 55 proc. w stosunku do roku poprzedniego. To jeden z najdynamiczniej rozwijających się modeli sprzedaży energii odnawialnej w Europie. I właśnie on będzie tematem Konferencji Re-Source Poland.

Boom na korporacyjne umowy sprzedaży zielonej energii (cPPA), który od kilku lat obserwujemy w Europie zaczyna być obecny również w Polsce. Europejski rynek cPPA w 2021 roku zwiększył się o 55 proc. w stosunku do roku poprzedniego. W 2020 r. skumulowana wielkość wszystkich podpisanych do tego roku umów wynosiła 12 GW. Pod koniec 2021 r. osiągnęła 18.5 GW. Około 2/3 z tej wartości to energia wiatrowa. Polska jest jednym z 14 państw w Europie, w których funkcjonują umowy cPPA. Wśród liderów są Hiszpania (4.2 GW), Szwecja (2.8 GW) czy Norwegia (2.1 GW). 

 – Polskie umowy o łącznym wolumenie ponad 400 MW dotyczą w ponad połowie energii z wiatru, a reszta to energia słoneczna. W Polsce, w ślad za innymi krajami UE rozpoczął się trend przechodzenia firm na zieloną energię. Coraz częściej jest to jedno z głównych działań strategicznych, które komunikują swoim akcjonariuszom, partnerom biznesowym i klientom – wskazuje Szymon Kowalski, wiceprezes fundacji RE-Source Poland, zajmującej się upowszechnianiem modelu cPPA. 

Zielona energia coraz bardziej decyduje o konkurencyjności firm

W nowoczesnej energetyce najważniejszą część odpowiedzi na wyzwania transformacji stanowią odnawialne źródła energii. Energia z wiatru czy słońca jest tańsza od tej produkowanej z węgla czy gazu. Coraz więcej korporacji podejmuje nowe zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Koszty energii odnawialnej gwałtownie spadają. Organy regulacyjne na całym świecie powoli przekonują się, że czysta energia jest niezbędna w procesie dekarbonizacji sektora prywatnego. W Europie wśród głównych nabywców są przedsiębiorstwa energochłonne, a także sektor teleinformatyczny oraz transport.

 – Dzięki umowie cPPA odbiorca może wykazać, że korzysta z energii z OZE. Natomiast dla firmy wytwarzającej energię ważny jest stabilny i długowaflowy kontrakt na sprzedaż energii. Nie tylko zwiększa to stabilność finansową przedsięwzięć OZE, ale także pozwala finansować nowe moce farm wiatrowych czy słonecznych – korzyści obu stron umowy podkreśla Paweł Wróbel, dyrektor RE-Source Poland. 

Debaty o tym jak uwolnić potencjał OZE dla biznesu w Polsce

O tym jak skutecznie wdrażać model cPPA w Polsce będą rozmawiać liderzy zielonej transformacji w czasie Konferencji Re-Source Poland 9 maja w Warszawie. W wydarzeniu wezmą udział wiodące krajowe i międzynarodowe przedsiębiorstwa. A także dostawcy energii odnawialnej, eksperci z sektora OZE i traderzy. Nie zabraknie przedstawicieli instytucji wpływających na kształt rynku i głównych instrumentów – TGE, administracji rządowej czy instytucji finansowych.

Ponieważ możliwość zakupu energii w ramach formuły cPPA jest jeszcze na polskim rynku stosunkowo nowa, w programie konferencji duży nacisk zostanie położony na aspekt edukacyjny. To dla przedsiębiorców szansa aby zrozumieć specyfikę takich kontraktów. A także zapoznać się z dostępnymi wariantami, tak aby przyjąć model najbardziej odpowiadający profilowi działalności danej firmy. 

Jak przygotować i podpisać cPPA?

W czasie konferencji w praktyczny sposób pokażemy korzyści cPPA dla uczestników rynku. Przede wszystkim – dla kogo kontrakt cPPA jest najlepszym wyborem. Uczestnicy dowiedzą się co jest ważne w umowie. Ponadto usłyszą jak przygotować się do cPPA, jak będzie zmieniał się rynek energii w Polsce. Dla podmiotów zainteresowanych umowami cPPA będzie to okazja do spotkań B2B, które pozwolą kojarzyć przyszłe umowy, a także uzyskać pomoc podmiotów obsługujących umowy cPPA.

W trakcie merytorycznych warsztatów zaprezentowane będą przykłady najlepszych praktyk dotyczącyh wdrażania cPPA w Polsce i  innych państwach UE. Będzie to również okazja do zaprezentowania kosztów cPPA. Osobnym blokiem są wyzwania związane z tematyką ESG – głównie konieczności pokazywania i raportowania śladu węglowego wynikające z nowych regulacji UE. Będzie mowa o tym, jak ślad węglowy wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstw. Pokazane będzie, jak zielona energia może redukować ślad węglowy. Dlaczego i dla kogo nadchodzące zmiany w tym zakresie są ważne.

Odbiorcy energii, dla których udział w konferencji jest nieodpłatny, otrzymają solidną dawkę wiedzy. Ułatwi im ona zoptymalizowanie kosztów energii w ich firmach. Organizatorami są Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) oraz RE-Source Poland będący jednym z kilku HUB-ów powstałej w 2018 r. w Brukseli platformy RE-Source. Zajmuje się ona upowszechnianiem modelu cPPA, analizą możliwości rozwoju rynku, wskazywaniem działań które należy podjąć. Także kojarzeniem partnerów biznesowych do zawierania umów cPPA.

Szczegóły oraz rejestracja: https://resourcepoland.pl/event/