Edukacja konsumentów równie ważna, jak wdrażanie proekologicznych rozwiązań

O zmniejszeniu ilości plastiku w opakowaniach, systemie kaucyjnym, potrzebie edukacji konsumentów oraz wyzwaniach branży w obliczu GOZ opowiada portalowi ecoekonomia.pl Barbara Kowalska, dyrektorka ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju Carrefour Polska.

1. Jakie plany ma sieć Carrefour w zakresie ograniczania opakowań produktów?

Carrefour, jako lider zrównoważonego rozwoju od kilku lat sukcesywnie działamy nad zmniejszeniem ilości plastiku w opakowaniach produktów marki własnej. Optymalizujemy ich wagę lub zastępujemy plastik bardziej ekologicznymi odpowiednikami. W 2023 roku naszym celem jest zmniejszenie masy opakowań o 300 ton w stosunku do 2017 roku. W 2024 roku jest to już 400 ton, a w 2025 roku aż 587. Dodatkowo, do końca 2025 roku, wszystkie nasze opakowania będą nadawały się do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania.

2. Czy sieć planuje zrezygnować z plastikowych zrywek? 

W tym zakresie czekamy na ostateczny kształt europejskich, jak i krajowych wymagań prawnych wskazujących docelowy i możliwy kierunek zmian. Jednak już teraz, wprowadziliśmy alternatywy dla popularnych zrywek. Przy stoiskach z owocami, warzywami czy pieczywem konsumenci znajdą woreczki wielokrotnego użytku, do których mogą zapakować wymienione wcześniej produkty. 

3. Czy planujecie Państwo w miejsce plastikowych zrywek wdrożyć np. biodegradowalne torebki (np. z kukurydzy)?

Uważnie przyglądamy się dostępnym opcjom oraz procedowanym obecnie projektom prawnym, które będą regulowały to zagadnienie. 

4. Jakie wyzwania, zdaniem Państwa, czekają branżę sieci super- i hipermarketów w związku z wdrażaniem GOZ?

Bardzo dużym wyzwaniem dla całej branży jest konieczność edukacji konsumentów w zakresie opakowań. Wielu klientów nie zdaje sobie sprawy ze skali i złożoności zjawiska, jakim jest nadmierna produkcja tworzyw sztucznych i często przedkłada własną wygodę lub oszczędność ponad działania na rzecz ochrony środowiska. Dlatego warto pracować nad rozwiązaniami, które będą się wpisywały w założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Jednocześnie będą dla klienta wygodne i łatwo dostępne.

5. Co będzie najważniejsze, z punktu widzenia GOZ, w czasie najbliższych 5 lat w Polsce?

Nie umniejszając wagi edukacji i działań na rzecz wzrostu świadomości konsumentów, kluczową rolę odgrywają przepisy prawa, wymagające od firm wdrażania rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego. Dlatego ustawodawstwo będzie jednym z najbardziej istotnych obszarów w nadchodzących latach. Ważne jest to, aby planowane przepisy zachęcały i promowały inicjatywy proekologiczne poprzez racjonalne oraz uzasadnione wymogi. 

6. W jaki sposób zwycięstwo w konkursie Stena Recycling wpłynęło na rozwój Państwa działalności? 

Carrefour konsekwentnie i od lat prowadzi działania w obszarze zrównoważonego i odpowiedzialnego społecznie biznesu. To jeden z naszych strategicznych celów, a wyróżnienia w konkursach są miłym świadectwem docenienia naszych starań, mobilizując nas do kolejnych działań prośrodowiskowych.

7. Co się zmieniło w prowadzonych przez Państwa działaniach od momentu otrzymania tytułu Lidera GOZ za 2019 rok? Czy rozszerzyliście w jakiś sposób działania związane z zachęcaniem klientów do korzystania z własnych opakowań?

Tytuł Lidera GOZ otrzymaliśmy za wdrożenie pilotażowego projektu w ramach którego, w wybranych sklepach Carrefour udostępniono refillomaty Swapp! W wybranych sklepach w Warszawie i Wrocławiu możliwe stało się wtedy własnoręczne uzupełnianie kosmetyków i środków czystości.  Od tego czasu również ten projekt został rozwinięty. Obecnie w naszych sklepach znaleźć można refillomaty dające możliwość zakupu również chemii domowej oraz makaronów.

Widząc zainteresowanie klientów proekologicznymi rozwiązaniami, stale pracujemy nad zwiększaniem ich obecności w sklepach Carrefour. To jeden z aspektów naszego programu „Droga do Zero Waste”. Koncentruje się on na ograniczeniu zjawiska marnowania jedzenia, generowaniu mniejszych ilości odpadów oraz wykorzystywaniu opakowań wielokrotnego użytku.

Zachęcamy klientów do zakupów produktów z lady tradycyjnej do własnego opakowania. Ponadto umożliwiliśmy im zakup kawy ze strefy Smacznie do własnych kubków. Zaczęliśmy wykorzystywać w dziale sprzedaży tradycyjnej papier dwuwarstwowy, ułatwiając odpowiednią segregację odpadów. 

Co więcej, od początku 2021 roku przyjmujemy w swoich sklepach butelki zwrotne po piwie bez okazania dowodu ich zakupu, wypłacając klientom pełną wartość kaucji w bonach zakupowych. Jak pokazują dane, przyczynia się to do wymiernych oszczędności finansowych naszych klientów. W 2022 roku zaoszczędzili oni w ten sposób ponad 5,5 mln zł. 

Z kolei w styczniu 2023 roku, nasza sieć uruchomiła w swoich 10 sklepach w województwie śląskim test własnego systemu kaucyjnego. Płacimy klientom 15 groszy za każdą oddaną butelkę plastikową lub puszkę aluminiową po napojach. 

********

Konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego został zainicjowany w 2017 roku przez firmę Stena Recycling, jako odpowiedź na potrzebę edukacji i wdrażania rozwiązań z zakresu GOZ. Inicjatywa jest skierowana do przedsiębiorstw – zarówno dużych firm, jak i start-upów oraz studentów. Promuje ciekawe, cyrkularne rozwiązania. Jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego. Zachęca także do podejmowania działań proekologicznych. Więcej o konkursie.