Katastrofa u progu

zmiany klimatyczne

Średnie temperatury na świecie w ciągu najbliższych 20 lat wzrosną nawet o 1,5°C. Skutki mogą być dla Ziemi katastrofalne – ostrzegają naukowcy z IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change, Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ.  Dokument IPCC, opublikowany w poniedziałek, oparty jest na ponad.14 tys. badań naukowych i szczegółowo opisuje zmiany klimatyczne zachodzące na świecie i ich możliwy, przyszły przebieg.

Zdaniem autorów raportu wpływ człowieka jest głównym czynnikiem powodującym ocieplenie. Emisje gazów cieplarnianych (GHG) pochodzące z aktywności ludzkiej spowodowały – patrząc na dane od roku 1900 – ocieplenie o około 1,1°C

Jedyną szansą na odwrócenie – lub zahamowanie – procesu globalnego ocieplenia, są natychmiastowe działania mające na celu redukcję  emisji CO2 oraz znaczne ograniczenie emisji metanu. Uwalnianie do atmosfery tego drugiego gazu powoduje głównie eksploatacja złóż ropy naftowej, gazu ziemnego oraz węgla. Autorzy wskazują, że emisja metanu jest obecnie największa w historii a jej poziom przekroczył wszystkie krytyczne wartości. Szybka redukcja emisji tego gazu będzie miała kluczowe (obok emisji CO2) znaczenie dla powstrzymania globalnego ocieplenia.

Zmiany klimatyczne już teraz wpływają – i będą  wpływać – na każdy region naszej planety. Wzrost temperatury o 1,5°C powodować może  coraz częstsze fale upałów, ciepłe pory roku staną się dłuższe, a zimne krótsze. Wzrost temperatury o 2°C będzie oznaczał, że ekstremalne upały częściej będą osiągać krytyczne progi tolerancji zarówno dla rolnictwa jak i zdrowia człowieka.

Raport jest jednoznaczny w swoich ustaleniach. Powinien służyć jako dramatyczny sygnał ostrzegawczy, że nie poradzimy sobie z kryzysem klimatycznym bez zdecydowanych działań. Rządy i organy regulacyjne muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za realizację celów neutralności klimatycznej do.2030 roku i dalsze, uzdrawiające klimat kroki. 

Współprzewodniczący I grupy roboczej IPCC Panmao Zhai komentując publikację powiedział – „Ustabilizowanie klimatu będzie wymagało silnych, szybkich i trwałych redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz osiągnięcia zerowej emisji CO2 netto. Ograniczenie innych gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza metanu, może przynieść korzyści zarówno dla zdrowia, jak i dla klimatu.

Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do pełnego raportu IPCC