Energia ze śmieci ogrzeje Olsztyn

eko spalarnia

Polski Fundusz Rozwoju przystąpił do grona instytucji finansujących budowę olsztyńskiej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO). Budowana eko spalarnia zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo energetyczne. Dodatkowo rozwiąże problem zagospodarowania odpadów komunalnych przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne. Olsztyn to kolejne po Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Koninie, Poznaniu, Warszawie i Rzeszowie miasto, które dysponować będzie nowoczesną spalarnią odpadów. Inwestycja zacznie działać w 2023 roku.

Powstający obiekt będzie kluczowy dla miasta z kilku powodów. Przede wszystkim instalacja rozwiąże problem zagospodarowania frakcji palnej odpadów komunalnych w sposób zgodny z regulacjami prawnymi, korzystny ekonomicznie i środowiskowo. Kluczowe, dla mieszkańców, będzie zabezpieczenie długoterminowych dostaw energii cieplnej w miejskiej sieci ciepłowniczej Olsztyna. Problem ten staje się szczególnie istotny. Fabryka Michelin, która zaopatruje miasto w ponad połowę energii cieplnej w 2022 r. zaprzestanie produkcji ciepła. Fabryka odchodzi od węgla na rzecz produkcji energii na własne potrzeby z gazu ziemnego. Wraz z zaprzestaniem produkcji ciepła w Michelin, miasto musi zadbać o nowe, własne źródła energii. Projekt przyczyni się ponadto do ograniczenia wykorzystania z węgla do produkcji energii cieplnej w miejskim systemie ciepłowniczym Olsztyna. Zamiast tego wykorzystana będzie frakcja palnej odpadów komunalnych, która w bezpieczny sposób zostanie przetworzona na energię. W konsekwencji ograniczona zostanie emisja CO2 i innych zanieczyszczeń, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza. 

– Budowa nowoczesnych eko spalarni odpadów z odzyskiem energii w wysokosprawnej kogeneracji, to ważny krok na drodze do uporządkowania gospodarki odpadami na poziomie samorządu. Pamiętajmy, że do spalenia trafiają tylko te odpady, których recykling nie jest możliwy lub jest ekonomicznie nieuzasadniony, czyli bardzo drogi. Wykorzystanie energii z odpadów to trzy ważne elementy. Po pierwsze — ograniczenie składowania odpadów, po drugie — realna szansa na obniżenie opłat za ciepło i odbiór odpadów dla mieszkańców, a wreszcie — czyste powietrze bez smogu — komentuje Dominik Bąk, wiceprezes NFOŚiGW. 

Inwestycja całkowicie bezpieczna

Tego typu instalacje są całkowicie bezpieczne, a Polsce szczególnie potrzebne. Eko spalarnie stanowią istotny element racjonalnego systemu gospodarki odpadami. Świadczy o tym pół tysiąca takich instalacji działających w krajach Europy Północnej i Zachodniej. M.in. w Szwecji, Niemczech, Francji, Holandii. NFOŚiGW od lat dofinansowuje budowy nowoczesnych eko spalarni. W Polsce warto wspomnieć Kraków, Poznań, Białystok, Szczecin, Bydgoszcz, Konin, Rzeszów i Gdańsk (ten ostatni projekt jest w realizacji). Cieszymy się, że do grona miast z nowoczesnym i rozsądnym systemem gospodarki odpadami dołączy też Miasto Olsztyn. Koniecznie zachęcamy inne samorządy, które dysponują siecią ciepłowniczą, do skorzystania z oferty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, żeby w trosce o mieszkańców i środowisko naturalne podjęły wyzwanie definitywnego uporządkowania gospodarki odpadowej i jednocześnie zapewnienia dostaw niedrogiej energii cieplnej — uzupełnia wiceprezes Bąk

Eko spalarnia domknie obieg

Inwestycja w Olsztynie jest świetnym przykładem efektywnego wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych oraz jest ważnym elementem transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Powstająca na Warmii eko spalarnia pozwoli na domknięcie systemu gospodarki odpadami w regionie. Zagwarantuje uzupełnienie brakujących mocy wytwórczych w systemie ciepłowniczym, stanowiąc rozwiązanie wzorcowe dla innych miast dysponujących siecią ciepłowniczą.

Wszystkie informacje dotyczące inwestycji dostępne są na stronie projektu: http://ec.olsztyn.pl