Grupa Erste finansuje Zielony Zwrot Taurona

Greenwashing w energetyce

Spółka pozyskała 500 mln zł kredytu od Grupy Erste. Środki w całości będą przeznaczone na inwestycje ściśle związane z Zielonym Zwrotem Taurona. W szczególności na zmianę miksu wytwórczego, tj. farmy wiatrowe oraz przemysłowe instalacje fotowoltaiczne. 

Z puli tej finansowane będą mogły zostać także projekty z obszaru dystrybucji, zwiększające efektywność.energetyczną, takie jak wdrażanie smart meeteringu, modernizacja oświetlenia ulicznego na lampy.LED oraz inwestycje z zakresu czystego transportu – przede wszystkim rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Termin spłaty zobowiązania to 5 lat od daty podpisania umowy. 

– Inwestycje w odnawialne moce wytwórcze Grupy to priorytetowe zadania na najbliższą dekadę. Pozyskane właśnie środki pozwolą wzmocnić stabilność finansową i dynamicznie realizować nasze cele strategiczne – mówi Krzysztof Surma, wiceprezes TAURON Polska Energia ds. finansów. – Umowa dajerównież wyraźny sygnał dla inwestorów, że zamierzamy konsekwentnie realizować Zielony Zwrot, kładąc nacisk przede wszystkim na transformację swojego miksu wytwórczego w kierunku OZE – dodaje wiceprezes TAURONA. 

Umowa zawierająca zapisy dotyczące taksonomii

– To jedna z pierwszych umów kredytowych w regionie. Zawiera zapisy dotyczące unijnej taksonomii i jasno wskazujące zielone cele. To kolejny dowód na zaangażowanie Grupy Erste w pomoc państwom Europy Środkowej i Wschodniej na ich drodze do dekarbonizacji, poprzez wspieranie przedsiębiorstw energetycznych w przechodzeniu na niskoemisyjne źródła energii i zwiększaniu efektywności energetycznej – mówi Ingo Bleier, członek zarządu Grupy Erste ds. Bankowości Korporacyjnej i Rynków.

Podpisane właśnie finansowanie to pierwsza bilateralna umowa kredytowa zawarta przez TAURON z Grupą Erste. W październiku 2020 roku Bank był także współorganizatorem emisji obligacji TAURONA (przeprowadzonej w formacie ESG). 

Zielony Zwrot Taurona: 1600 MW z OZE

Od niemal trzech lat firma jako kluczowy podmiot na rynku energetycznym realizuje cele Zielonego Zwrotu Taurona. Zakłada on znaczące inwestycje w obszarze OZE. Do 2025 roku Grupa planuje dysponować 1600 MW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii. Tauron konsekwencje zabezpiecza swoją pozycję finansową, w szczególności w zakresie realizacji Zielonego Zwrotu. Umowa z Grupą Erste to kolejny, po zawartej w październiku br. umowie z.Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, instrument zapewniający środki na inwestycje w obszarze dystrybucji i OZE.