Najlepsze wdrożenia GOZ – zostało kilka dni na zgłoszenia

Inwestycje w rozwiązania wspierające ekologię zaczynają odgrywać coraz większe znaczenie w strategiach przedsiębiorstw. Wynika to zarówno ze świadomości samych firm, jak i oczekiwań konsumentów. Z badania wykonanego na zlecenie Stena Recycling wynika, że 65 proc. respondentów oczekuje od producentów stosowania materiałów pochodzących z recyklingu. 

Warto przyjrzeć się, jakie pomysły i wdrożenia zyskają uznanie jurorów tegorocznego konkursu Stena Circular Economy Award. Jak pokazuje praktyka dotychczasowi zwycięzcy byli inspiracją wielu rozwiązań biznesowych, wprowadzali nowe, ekologiczne, standardy. 

GOZ napędza proekologiczne zmiany

Firmy w Polsce coraz lepiej rozumieją, że prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny, daje realne korzyści dla przedsiębiorstwa oraz przewagę konkurencyjną. Dlatego częściej decydują się na inwestycje w rozwiązania ograniczające ilość wytwarzanych odpadów. Robią to poprzez racjonalne wykorzystanie surowców i wydłużenie cyklu ich życia. Najlepszymi przykładami firm działających w kierunku GOZ są Liderzy Gospodarki Obiegu Zamkniętego. 

Właśnie upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze Gospodarki Obiegu Zamkniętego jest jednym z najważniejszych celów Konkurs Stena Circular Economy Award. Konkurs jest instrumentem promocji projektów i inicjatyw gospodarki obiegu zamkniętego, wymiany doświadczeń, a także wspierania się oraz tworzenia partnerstw.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego to nie tylko kwestia odpadów. To całościowe rozwiązania biznesowe. Wspierają środowisko, ale także konkurencyjność. – Ważnym zagadnieniem w procesie transformacji, jest podnoszenie świadomości przedsiębiorców czym jest gospodarka cyrkularna, dzielenie się dobrymi praktykami w tym zakresie oraz edukacja konsumentów – wyjaśnia Aleksandra Surdykowska, Manager ds. Marketingu i PR Stena Recycling.

Dotychczasowi laureaci konkursu Stena Circular Economy Award, dostosowali swoje modele tak aby zamykać obieg. Orange Polska postawiło na ponowne wykorzystanie routerów, które wracają do klientów. Carrefour Polska, jako pierwsza sieć handlowa, wprowadziła możliwość kupowania produktów na wagę do własnych opakowań. Barry Callebaut, wytwórca czekolady i kakao, odzyskuje odpad powstający w procesie wytwarzania czekolady i zamienia go w substrat potrzebny do wytworzenia biopaliwa. 

Mało czasu na zgłoszenia

To pierwszy w Polsce konkurs dla biznesu i środowiska akademickiego pozwalający na wymianę pomysłów i doświadczeń w obszarze GOZ. Celem konkursu jest inspirowanie firm oraz studentów do poszukiwania, wdrażania i promowania rozwiązań zgodnych z założeniami gospodarki cyrkularnej. Konkurs ma trzy kategorie. Pierwsza z nich jest przeznaczona dla przedsiębiorstw, które już wdrożyły działania gospodarki obiegu zamkniętego. Druga jest skierowana do tych firm, które promują idee cyrkularne wśród pracowników. Z kolei trzecia jest dedykowana studentom, którzy zaproponują wdrożenie GOZ przydatne dla biznesu lub akcję społeczną promującą ideę GOZ. Zwycięzców IV edycji poznamy wiosną 2021r. Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia można przesyłać do 28 lutego 2021 r. przez formularz znajdujący się na stronie: www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award