Stawki za wywóz śmieci w Warszawie unieważnione

Czy będzie precedens w opłatach za śmieci? Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że stawki za wywóz śmieci w Warszawie zostały ustalone niezgodnie z prawem. To precedens, który może mieć wpływ na co drugi samorząd w kraju.

Ponad połowa stawek nieważna

Orzeczenie sądu oraz przyszły wyrok NSA może mieć znaczenie nie tylko dla Warszawy. Z analizy opłat śmieciowych w największych miastach Polski wynika, że 7 z 18 różnicuje stawkę w zależności od rodzaju zabudowy. W przypadku mniejszych miast liczba ta może dojść nawet do 50 proc. Utrzymanie wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny może więc oznaczać prawdziwe trzęsienie ziemi w systemie opłat za śmieci.

Pierwsza była RSM „Praga”

Jak podaje portal haloursynow.pl skargę do sądu wniosła Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”. Chodziło o różnice w opłatach dla bloków mieszkaniowych oraz domów jednorodzinnych. Po tym, jak w marcu 2020 roku władze Warszawy zmieniły opłaty za wywóz śmieci. Co interesujące, sąd nie zakwestionował wysokości podwyżki. Za niezgodne z prawem uznał, ustalanie różnych stawek, w zależności od rodzaju zabudowy. W konsekwencji WSA uznał uchwałę zmieniającą wysokość opłat za śmieci za nieważną. Władze Warszawy zapowiadają złożenie kasacji.

To pierwszy taki wyrok. – W pozostałych orzeczeniach sądy nie kwestionowały możliwości różnicowania stawek w zależności od rodzaju nieruchomości – mówi w rozmowie z portalem haloursynow.pl Karolina Gałecka, rzeczniczka stołecznego ratusza.
Jeśli okaże się, że orzeczenie potwierdzi Naczelny Sąd Administracyjny, warszawski ratusz będzie musiał oddać mieszkańcom prawie miliard złotych.