System kaucyjny z dużą akceptacją społeczną

System kaucyjny

81 proc. Polaków uważa, że system kaucyjny to najlepsze rozwiązanie, które pozwoli na efektywną zbiórkę zużytych opakowań nadających się do recyklingu – tak wynika z najnowszego badania, przeprowadzonego wśród mieszkańców każdego województwa w Polsce. Natomiast zapytani o wysokość kaucji, wskazali, że zarówno 50 groszy, jak i 1 złotówka zmotywowałaby ich do zwrotu pojedynczego opakowania do sklepu.  

Zdecydowana większość uczestników badania przeprowadzonego w lutym bieżącego roku – aż 81 proc. – popiera wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce. Traktuje go, jako najlepsze rozwiązanie do efektywnej zbiórki opakowań po napojach. Wyniki są niezależne od wieku, płci, czy miejsca zamieszkania respondentów.

– To badanie pokazuje, że system kaucyjny jest narzędziem, które jest dobrze odbierane przez całe społeczeństwo, od najstarszych do najmłodszych pokoleń. To bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy odpowiadają za stworzenie systemu w Polsce. Dzięki tak optymistycznemu nastawieniu oraz konsekwentnej edukacji na temat zasad jego działania, to narzędzie ma potencjał i szansę na powodzenie. Polacy czekają na system kaucyjny i są gotowi wprowadzić zmiany w swoich codziennych nawykach – mówi Anna Sapota, wiceprezes ds. public affairs w grupie Tomra.

System kaucyjny, którego start w Polsce jest zaplanowany na początek 2025 roku, to odpowiedź na wzrost zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi i popytu na wysokiej jakości surowce wtórne. Z powodzeniem funkcjonuje już w wielu krajach Europy, także u naszych sąsiadów – na Słowacji, Litwie czy w Niemczech. W ostatnim czasie kolejne kraje, jak Węgry, Rumunia i Irlandia, wprowadziły własne systemy. Inne, jak Holandia i Niemcy, rozbudowują te dotychczas działające. Polega on na pobieraniu kaucji przy zakupie napoju i oddawaniu jej przy zwrocie pustego opakowania do punktu zbiórki, czyli sklepu. Kaucja jest zatem jednym z najważniejszych motywatorów do oddawania opakowań do recyklingu. Polacy zapytani o kwotę, która wystarczająco motywowałaby ich do zwrotu opakowania, wskazali zarówno 50 gr (46 proc.), jak i 1 zł (45 proc.). Za kaucją wyższą niż 1 zł opowiedziało się zaledwie 9 proc. badanych.

Źródłem informacji, z którego respondenci najczęściej chcą dowiadywać się o systemie kaucyjnym w Polsce, jest telewizja. Wskazało ją aż 67 proc. Polaków. Tuż za nią znalazły się portale i gazety informacyjne (44 proc.) oraz ulotki sklepowe (43 proc.). To ostatnie źródło zdecydowanie preferują osoby powyżej 60 roku życia – 55 proc. z nich. Media społecznościowe, takie jak Facebook i Instagram, były najczęściej zaznaczane przez osoby poniżej 30 r.ż. (odpowiednio 68 proc. i 30 proc.). Natomiast radio zaznaczało 34 proc. badanych w każdym wieku.

Sklepy są kluczem do efektywnego zbierania pustych opakowań po napojach. To od nich zależy nie tylko forma zbiórki i jej odpowiednie ulokowanie w sklepie, ale także edukacja wokół zasad oraz korzyści wynikających z działania systemu kaucyjnego. Badania wskazały, że to właśnie ulotki przygotowywane przez sklepy są chętnie czytywane przez Polaków i mogą być wartościowym źródłem informacji – mówi Konrad Robak, managing director w Tomra Collection Polska.