LPP: zbiórka używanej odzieży także za granicą

LPP umożliwia przekazywanie używanej odzieży w sklepach swoich marek nie tylko w Polsce, ale także na Słowacji, w Czechach oraz Wielkiej Brytanii. Niebawem dołączą także punkty LPP zlokalizowane w innych krajach. To działania wpisujące się w dyrektywę Unii Europejskiej wprowadzającą od 2025 r. obowiązkową selektywną zbiórkę tekstyliów. Obecnie w Unii zbiera się niewiele ponad 2 mln ton odzieży i wyrobów włókienniczych. To ok. 38 proc. ubrań wprowadzanych na rynek.

Spółka realizuje zbiórkę używanej odzieży dowolnych marek już od 2018 roku. Początkowo prowadziła ją w wybranych salonach Reserved stopniowo rozszerzając o kolejne marki i lokalizacje w kraju. W 2023 r. inicjatywa objęła całą sieć sprzedaży stacjonarnej w Polsce. Dzięki współpracy z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, odzież w dobrym stanie jest przekazywana osobom w kryzysie bezdomności. Pozostałe ubrania, segreguje się w celu ich przetworzenia. LPP rozwija zbiórkę również na rynkach zagranicznych. Od lutego prowadzi ją w sklepach na terenie Słowacji, Czech i Wielkiej Brytanii. W kolejnych etapach obejmie nią kolejne kraje, gdzie obecne są marki należące do grupy.

ROP wkracza do biznesu

Inicjatywa LPP wpisuje się w dyrektywę Unii Europejskiej, która zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia rozszerzonej odpowiedzialności producenta, w tym przepisów dotyczących selektywnej zbiórki i odpowiedniej segregacji odpadów tekstylnych. Obecnie w Unii Europejskiej zbiera się niewiele ponad 2 mln ton odzieży i wyrobów włókienniczych, to ok. 38 proc. ubrań wprowadzanych na rynek.
Zmiany wynikające z dyrektywy mają sukcesywnie zwiększać realizację selektywnej zbiórki tekstyliów i wprowadzić przejęcie przez producentów odpowiedzialności w sferze zarządzania odpadami odzieżowymi. Obejmować to będzie również konieczność ponoszenia kosztów związanych ze zbiórkami i sortowaniem odzieży, jej transportem, przygotowaniem do ponownego użycia, recyklingu lub właściwej utylizacji produktów. Także raportowania, edukacji klientów oraz wspierania innowacji, szczególnie w zakresie zwiększenia skali recyklingu tkanin.

Selektywna zbiórka tekstyliów obowiązkowa od 1 stycznia 2025 r.

Selektywna zbiórka odpadów tekstylnych będzie obowiązywać w całej Unii Europejskiej od 1 stycznia 2025 r. Jednym z rynków, gdzie już wdrożono rozwiązania w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta i selektywnej zbiórki tekstyliów jest Francja. Jednak wiele krajów wciąż jeszcze pracuje nad własnymi regulacjami.

Biorąc pod uwagę toczący się proces wdrażania dyrektywy chcieliśmy dostosować zasady działania naszych zbiórek do lokalnych przepisów. Dlatego, pomimo wcześniejszych zapowiedzi o uruchomieniu ich w naszej sieci zagranicznej, jeszcze w 2023 r., zdecydowaliśmy się poczekać na to, jak poszczególne kraje odniosą się do przyszłych regulacji. Widzimy jednak, że również na szczeblu państwowym jest to proces wymagający i wciąż potrzebna jest oddolna inicjatywa ze strony biznesu. Jako odpowiedzialny producent wystartowaliśmy zatem z własnymi zbiórkami za granicą. Na początek w trzech krajach. Stopniowo będziemy rozszerzać zasięg akcji na kolejne rynki – mówi Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor działu zakupów i ESG w LPP.

Inne prawo i organizacja zbiórek

Wraz z rozszerzeniem zbiórek poza Polskę, wyzwaniem stały się aspekty prawne związane ze specyfiką rynków lokalnych i sprawną organizacją zbiórek. Uruchomiło to pole do współpracy spółki z organizacjami działającymi w obszarze drugiego obiegu odzieży. Takimi jak Ubrania Do Oddania w Czechach czy Ekocharita na Słowacji. Spółka zdecydowała o uruchomieniu zbiórek także na rynku brytyjskim, gdzie wspiera ją Yellow Octopus Group.

W całym procesie zbiórki chronimy odzież przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami, zapewniając odpowiednie warunki przechowywania. Również w transporcie oraz podczas segregacji ubrania nie mogą być narażone na wilgoć i inne szkodliwe warunki atmosferyczne. Nasi partnerzy gwarantują zachowanie jakości zebranych tekstyliów i ich profesjonalną segregację na poszczególne frakcje. W tym odpowiadają za grupowanie odzieży na tę nadającą się do ponownego użycia, ale też na ubrania wykonane z materiałów z bardzo konkretnym składem, który jest niezbędny do zastosowania odpowiedniej techniki recyklingu. Dzięki zaangażowaniu partnerów teraz również zagraniczna sieć sprzedaży będzie częścią procesu naszego rozwoju w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego – podkreśla Ewa Janczukowicz-Cichosz, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP.

W sklepach LPP można oddawać odzież, obuwie i akcesoria dowolnej marki, które następnie są sortowane i przekazywane dalej. Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami tekstylnymi. W zależności od stanu zebranych artykułów trafiają one na rynek wtórny, są poddawane upcyklingowi lub przekazywane do recyklingu. Rzeczy nadające się do dalszego użytkowania są odświeżane przez partnerów i wprowadzane do drugiego obiegu. Część zysku pochodzącego z każdego kilograma zebranej odzieży trafia na cele charytatywne. Tak dzieje się m.in. w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Selektywna zbiórka, sortowanie i włączenie się w drugi obieg to nieodzowne elementy mody cyrkularnej. Nasza współpraca z LPP na Słowacji to dowód, że zmiany w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego zachodzą na rynku niezależnie czy w danym kraju obowiązują już takie przepisy, czy nie – podkreśla Tomáš Štefančík, szef sprzedaży w Ekocharita.

Nie tylko UE

Nowa legislacja dotycząca zagospodarowania odpadów tekstylnych obejmuje wyłącznie kraje członkowskie UE. Jednak spółka zdecydowała się także na zaadaptowanie swojego programu w Wielkiej Brytanii.

Od lutego wspieramy LPP we wdrażaniu działań cyrkularnych w salonach w Wielkiej Brytanii. Cieszy nas, że możemy wraz z polską spółką dawać ubraniom drugie życie, a poprzez uczestnictwo w procesie zbiórki i sortowania przygotowujemy także tekstylia, które mają być wykorzystane w odzysku surowców zgodnie z ideą mody cyrkularnej – dodaje Jack Ostrowski, założyciel Yellow Octopus Group.

W zamyśle polskiego producenta zebrane ubrania wykonane z poliestru, mają trafić do ponownego przetworzenia w technologii textile-to-textile. Jest to również spójne z założeniami dyrektywy Unii Europejskiej nt. odpadów. Przepisy wskazują na konieczność finansowania przez branżę rozwoju nowych technologii recyklingu i sortowania. Od 2022 r. firma współpracuje z polskim start-upem Use Waste, który zajmuje się opracowaniem innowacyjnej metody produkcji przędzy z poliestrowych odpadów tekstylnych. Obecnie projekt wyszedł z fazy laboratoryjnej. Dalsze prace nad technologią textile-to-textile już trwają. Tylko w 2023 roku firma przeznaczyła na ten cel 1 mln zł.