Czy wiesz, jak segregować śmieci?

Na to pytanie ponad połowa Polaków odpowiada – oczywiście! Złośliwi mówią, że w Polsce śmieci dzielą się na dwie frakcje: palne i niepalne… Choć rzeczywistość, na szczęście, nie jest aż tak drastyczna, to jednak wiedza na temat zasad segregacji odpadów nadal jest znikoma.

O segregacji mówi się wszędzie. Już przedszkolaki mają zajęcia, na których uczą się, że śmieci nie można wyrzucać byle gdzie i należy je odpowiednio sortować. W klasach I-III w szkołach podstawowych kilka godzin w roku poświęca się trosce o środowisko i prawidłowemu dzieleniu odpadów. Maluchy często wracają do domu z wiedzą lepszą, niż mają ich rodzice. Dlatego tłumaczą i opowiadają im na czym to polega i jak prawidłowo na co dzień segregować śmieci. Nadal jednak gros naszych rodaków nie widzi potrzeby segregowania odpadów i wrzucanie wszystkiego „do jednego worka” uznają za normę.

Jak segregować śmieci? Edukacja, edukacja, edukacja…

W niektórych altanach śmietnikowych, na klatkach schodowych i w innych miejscach, gdzie dostęp ma wielu mieszkańców zarządcy budynków często wywieszają ulotki czy plakaty z zasadami segregacji. Na świetny pomysł wpadł Rekopol i przygotował plakaty (pliki do samodzielnego wydruku) w trzech wersjach językowych: po polsku, ukraińsku oraz angielsku.

W Polsce od 2017 roku mamy obowiązujące w całym kraju cztery główne frakcje segregacji. Są to:

 • metale i tworzywa sztuczne (w tym plastik)
 • papier (nietłusty, czysty)
 • szkło (tylko szkło opakowaniowe)
 • bio (tylko resztki roślinne i skorupki jajek) 

Pozostałe wrzucamy do odpadów tzw. zmieszanych, czyli resztkowych. Ta kategoria w praktyce stanowi piątą frakcję.

Jak segregować śmieci? A co z telewizorem albo pralką?

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, żarówki, baterie, akumulatory, opakowania po farbach oddajemy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Do PSZOK można pojechać osobiście lub poczekać na dzień, w którym z naszego domu czy osiedla odbierze produkty specjalny transport. Odbiór odpadów komunalnych przez PSZOK jest nieodpłatny dla właścicieli nieruchomości uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Informacje o konkretnej dacie odbioru odpadów trafiają do mieszkańców z wyprzedzeniem, tak aby mogli się przygotować. Adres PSZOKu można znaleźć na stronie swojej gminy.

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych(1):

 • opakowania z papieru i tektury, ze szkła, z tekstyliów;
 • odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych (puszki po napojach, art. spożywczych, butelki PET, opakowania po olejach spożywczych itp.);
 • opakowania ze szkła (np. puste butelki, słoiki, opakowania szklane po kosmetykach);
 • opakowania po olejach silnikowych, detergentach, środkach ochrony roślin;
 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;
 • zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe oraz z gospodarstw domowych;
 • opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów;
 • odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty itp. stanowiące odpady komunalne z samodzielnie przeprowadzanych remontów;
 • szkło np. okienne, drzwiowe bezbarwne, lustra;
 • odzież, tekstylia;
 • opakowania z tekstyliów (np. worki jutowe);
 • rozpuszczalniki, kwasy, alkalia (substancje żrące);
 • odczynniki fotograficzne;
 • środki ochrony roślin;
 • oleje i tłuszcze jadalne;
 • przepracowane lub przeterminowane oleje silnikowe;
 • farby, opakowania po farbach oraz opakowania po farbach zawierające substancje niebezpieczne;
 • kleje, opakowania po klejach zawierające substancje niebezpieczne;
 • tusze, tonery do drukarek;
 • lepiszcze i żywice oraz lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;
 • detergenty (w opakowaniu jednostkowym producenta);
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne;
 • drewno tj. skrzynki drewniane, deski itp.;
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;
 • odpady tworzyw sztucznych (wiadra, miski, zabawki, skrzynki, meble ogrodowe itp.);
 • odpady metali (ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń, klamki, elementy metalowe itp.); 
 • lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe;
 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe;
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, np.: odbiorniki radiowe i TV zawierające lampy rtęciowe, zmywarki, kuchenki gazowe i elektryczne, pralki, odkurzacze, odtwarzacze CD, DVD;
 • akumulatory, baterie;
 • przeterminowane leki;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • odpady ulegające biodegradacji (np. trawa i liście) – tylko w wybranych punktach
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 • lub inne niewymienione frakcje odpadów komunalnych zbierane w sposób selektywny.

PSZOK nie przyjmuje:

 • niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych;
 • materiałów zawierających azbest;
 • papy i styropianu budowlanego;
 • odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania;
 • odpadów, których ilość, skład i charakter wskazują na to, że pochodzą z działalności gospodarczej (do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.