Torby na zakupy z recyklingu – zamknięty obieg polietylenu

Biedronka generuje co miesiąc 5 ton odpadów z tworzyw sztucznych, w tym polietylenu. Co się z nim dzieje? Wykorzystany ponownie polietylen zyskuje kolejne życie w postaci toreb zakupowych typu T-shirt. Biedronka jako pierwsza w Polsce spożywcza sieć handlowa zamknęła obieg tego tworzywa. 

Co miesiąc sieć Biedronka gromadzi ponad 5 ton odpadów z tworzyw sztucznych. Pochodzą one z działalności operacyjnej sieci – są to m.in. pozostałości folii i innych opakowań zbiorczych, które trafiają tam zwrócone przez sklepy i magazyny. Dzięki zamknięciu obiegu trafiają do zakładu gospodarowania odpadami. Tam następuje sortowanie tworzyw na konkretne materiały. Następnie część surowca polietylenu oddawana jest do jednego z dostawców sieci Biedronka – recyklera tego materiału.

Zysk dla sieci i środowiska

Każdego dnia projektując opakowania dla produktów naszych marek własnych dobieramy materiały tak, aby ułatwić segregację w punktach selektywnej zbiórki oraz w trakcie recyklingu materiałowego. Wybieramy taki materiał, aby mógł wrócić do obiegu i ponownie stać się opakowaniem. Odpady opakowaniowe segregujemy i oddajemy do zakładów recyklingu. Tam są przerabiane na kolejne opakowania dostarczane z produktami do naszych sklepów. W skali roku daje to ogromny zysk dla środowiska naturalnego, ponieważ zapobiegamy tym samym wprowadzaniu do obiegu kilku tysięcy ton nowego plastiku pierwotnego i minimalizujemy emisję niekorzystnych gazów do otoczenia. Podobnie czynimy z kartonami – mówi Katarzyna Grabarska, menedżerka ds. ekoprojektowania opakowań. 

Z surowca pozyskanego ze sklepów i centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka powstają torby typu T-shirt (są to reklamówki dostępne przy kasie, z szerokimi uszami). Torby T-shirt są wykonane w min. 80 proc. z surowca z recyklingu. Natomiast pozostała masa to dodatki, niezbędne w celu uzyskania odpowiedniej jakości i wytrzymałości torby. Tak przygotowana reklamówka ma o 56 proc. niższy ślad węglowy niż analogiczna torba wykonana w 100 proc. z tworzywa pierwotnego.

Torby nie tylko na jeden raz

Biedronka zachęca do wykorzystywania tych toreb wielokrotnie. Ich jakość i wytrzymałość zaprojektowano tak, aby mogły służyć wielokrotnie i pomagać w codziennych zakupach. Po ich zużyciu prawidłowe segregowanie pomaga wrócić tworzywu do obiegu.

Na początku 2023 roku Biedronka wdrożyła projekt zamkniętej pętli w opakowaniach zbiorczych dla Zup z Naszej Kuchni. Odpady tekturowe ze sklepów i magazynów są odbierane przez recyklera, który w swojej strukturze ma również produkcję opakowań i w ten sposób dostarcza nowe opakowania zbiorcze do zup wykonane z odebranej od sieci makulatury. Sieć zmienia także techniki druku, czy ilość stosowanych w nim kolorów. Dzięki temu energia, woda i inne media wykorzystywane do ich produkcji są redukowane do minimum. Podobnie jak emisja dwutlenku węgla związana z produkcją opakowań.

Co więcej, sieć wdrożyła standard dotyczący opakowań. Zgodnie z nimi wszystkie kartony stanowiące opakowania zbiorcze produktów dostarczanych do Biedronki muszą nadawać się do pełnego recyklingu. Sieć nie akceptuje opakowań z tektury, które mogą powodować trudności w procesie odzysku makulatury. Surowce do produkcji wszystkich opakowań papierowych powinny pochodzić z odpowiedzialnych źródeł, potwierdzone certyfikatem FSC® lub PEFC.