Odpady z siedmiu zakładów Nestlé Polska trafiają do przetworzenia

Nestlé

Całość odpadów wytwarzanych w polskich fabrykach koncernu trafia do odzysku. Równocześnie poszczególne marki firmy oferują szereg produktów w opakowaniach nadających się do ponownego przetworzenia. Dodatkowo firma prowadzi i angażuje się w inicjatywy na rzecz rozwoju recyklingu.

Odpady z siedmiu zakładów Nestlé Polska – w Kaliszu, Kargowej, Nałęczowie, Nowej Wsi Wrocławskiej, Rzeszowie, Lubiczu i Toruniu – w całości trafiają do przetworzenia. Podlegają recyklingowi, kompostowaniu i regeneracji, trafiają do biogazowni, a także są źródłem zielonej energii.

Firma intensywnie działa na rzecz ograniczania i przetwarzania odpadów. Nie tylko podczas produkcji, ale również na kolejnych etapach – kiedy produkty już opuszczą fabrykę.

– Naszym głównym celem klimatycznym jest zmniejszenie emisji CO2 o połowę do 2030 roku i osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku – mówi Tomasz Korytkowski, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej, public affairs i ESG Nestlé Polska. – Szczególną rolę przywiązujemy do opakowań, dążąc do tego, aby wszystkie nadawały się do recyklingu lub ponownego wykorzystania. Dlatego inwestujemy w innowacyjne rozwiązania, ograniczamy zawartość tworzyw sztucznych, szerzej wykorzystujemy plastik z recyklingu, rezygnujemy z opakowań wielomateriałowych i popularyzujemy opakowania wielokrotnego użytku.

Razem możemy więcej

– Prowadzimy szereg działań zarówno w ramach własnych procesów, jak i szerszej współpracy. Pomysły na efektywny recykling realizujemy także z naszymi partnerami z inicjatyw branżowych. Przykładem są ReFlex oraz Polski Pakt Plastikowy, które tworzymy z firmami i organizacjami związanymi z łańcuchem wartości tworzyw sztucznych. Naszym wspólnym celem jest zamknięcie obiegu plastiku w Polsce – mówi Tomasz Korytkowski.

Program ReFlex ma na celu zwiększenie zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych z elastycznych tworzyw sztucznych. Polski Pakt Plastikowy to międzysektorowa inicjatywa. Pakt dąży do zmiany obecnego modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

Współpraca z partnerami, inicjatywy w zakresie poszczególnych marek adresowanych do konsumentów, a także intensywne działania w ramach procesów wewnętrznych i produkcyjnych – oto trzy obszary, w których Nestlé Polska wdraża rozwiązania mające na celu zwiększenie recyklingu. Zużyte opakowania nie są traktowane jak odpad, ale jak surowiec do dalszego wykorzystania. Celem wszystkich działań jest wspólna przyszłość bez odpadów.