Oddając opakowania po środkach ochrony roślin w 2021 roku rolnicy powstrzymali emisję 638 ton CO2!

System PSOR

Czekając na ostateczne rozwiązania prawne dotyczące systemu depozytowego w Polsce warto zwracać uwagę na istniejące i dobrze funkcjonujące tego typu przedsięwzięcia. Jednym z nich jest prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin – zbiórka opakowań po środkach ochrony roślin w ramach Systemu PSOR.

Gospodarowanie odpadami jest jednym z kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstw. Selektywna zbiórka, recykling, a w efekcie gospodarka obiegu zamkniętego to kierunek, do którego dąży każdy odpowiedzialny biznes. Możliwość oraz sposób przetwarzania surowców wtórnych ma realny wpływ na zmniejszenie szkodliwości środowiskowej. Branża środków ochrony roślin już od 18 lat z powodzeniem realizuje założenia Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta prowadząc System PSOR. Jest to system zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin. 

Zgodnie z polskim prawem użytkownicy środków ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne muszą zwracać opakowania po tych produktach. Dzięki Systemowi Zbiórki Opakowań PSOR, rolnicy mogą wypełniać ten obowiązek w sposób łatwy, bezpłatny oraz bezpieczny dla środowiska. Wystarczy aby czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania przynieśli do punktu sprzedaży, w którym je kupili. Punkty sprzedaży otrzymują specjalne worki do zbierania opakowań oraz materiały edukacyjne. Operator Systemu, firma REMONDIS, zapewnia odbiór opakowań na koszt producentów i importerów. 

Właściwe postępowanie z odpadami jest bardzo istotne z punktu widzenia ochrony środowiska. Opakowania odpowiednio przygotowane przez rolnika: dokładnie opróżnione i co najmniej trzykrotnie wypłukane, są przyjmowane do Systemu PSOR. Wówczas mogą stać się cennymi surowcami i zostać efektywnie i bezpiecznie zagospodarowane. W 2021 roku w ramach Systemu Zbiórki PSOR zebraliśmy 61 proc. masy opakowań wprowadzonych na rynek, 44 proc. z tej masy zostało poddane recyklingowi, a 56 proc. odzyskowi energetycznemu mówi dr Joanna Gałązka z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Każdego roku masa zebranych opakowań po środkach ochrony roślin przewyższa ustalony przez regulatora poziom. W 2021 roku rolnicy oddali do Systemu PSOR łącznie 2 106 ton opakowań. Tym samym powstrzymali emisję 638 ton CO2.

Opakowania po środkach ochrony roślin zbierane w ramach Systemu PSOR są poddawane procesom przetwarzania zgodnie z przepisami prawa i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Z tego recyklatu produkuje się m.in rury osłonowe do światłowodów.

Koszty funkcjonowania Systemu ponoszą firmy wprowadzające środki ochrony roślin i inne środki niebezpieczne wykorzystywane w rolnictwie, czyli ich producenci i importerzy. Użytkownicy i sprzedawcy nie ponoszą kosztów zbierania opakowań. Natomiast klienci mają pewność, że działają odpowiedzialnie i zgodnie z prawem. 

System PSOR

Początki Systemu sięgają roku 2004. Wtedy to czołowi producenci i importerzy środków ochrony roślin wystąpili z inicjatywą powołania Systemu zajmującego się zbieraniem i zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych powstających po wprowadzanych przez nich produktach. 

Puste i trzykrotnie wypłukane opakowania po środkach ochrony roślin rolnik powinien zwrócić do sklepu, który prowadzi zbiórkę. W praktyce opakowanie można przynieść do dowolnego sklepu, który sprzedaje te preparaty. Nie ma konieczności okazywania paragonu czy też faktury. Sklepy zarejestrowane jako punkty odbioru można wyszukać poprzez stronę http://systempsor.pl/punkty-odbioru/.  Sklep ma obowiązek przyjąć bezpłatnie opakowanie. Musi także mieć podpisaną umowę na wywóz tych odpadów z firmą świadczącą profesjonalne usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania tzw. odpadów po substancjach niebezpiecznych (kod 15 01 10*). Operator działający w imieniu producentów i importerów odbiera opróżnione i wypłukane opakowania z punktów sprzedaży. Zebrane opakowania trafiają do recyklingu.

Opakowania, które trafiają do Systemu PSOR zagospodarowuje się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. Przetworzony produkt nie zostanie użyty do produkcji elementów, które mogłyby mieć bezpośredni kontakt z ludźmi lub z żywnością.

Więcej o Systemie Zbiórki PSOR na: www.systempsor.pl