Donateo: milion złotych dla Banków Żywności

Blisko 1 mln zł na rzecz Polskiej Federacji Banków Żywności zebrano w sklepach sieci Auchan dzięki mikrodonacjom bezgotówkowym. Aplikacja Donateo, która umożliwia wpłacanie pieniędzy bezpośrednio na konto organizacji dobroczynnej, działa na istniejącej infrastrukturze terminali płatniczych sieci. 

Darczyńcy mogli udzielać wsparcia od lipca do końca września tego roku poprzez aplikację Donateo. Zbiórka miała na celu zgromadzenie funduszy na wsparcie działalności bieżącej dla ponad 3 tys. punktów pomocowych. Takich jak: jadłodajnie, świetlice środowiskowe, noclegownie i domy dla bezdomnych, ośrodki wychowawcze, hospicja, ośrodki wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci oraz domy dziecka.

– W ciągu trzech ostatnich miesięcy darczyńcy przekazali w sklepach Auchan łącznie prawie 1 mln zł na rzecz Banków Żywności. Dzięki współpracy z tak dużymi sieciami handlowymi Donateo ma szansę dotrzeć do jeszcze większej grupy osób chcących pomagać potrzebującym. Uzyskanie miliona złotych w tak krótkim czasie, to dla nas ogromny sukces. Przede wszystkim pokazuje jednak wzrost trendu, do którego przygotowywaliśmy się od początku działalności – płatności bezgotówkowe na stałe zagościły w segmencie charity. Polacy chcą pomagać mądrze, nowocześnie i bezpiecznie. My na tę potrzebę odpowiadamy, to pomaganie bardzo im ułatwiając. Zyskują potrzebujący – mówi Krzysztof Adamski, CEO BetterPOS i pomysłodawca Donateo.

Donateo to autorskie rozwiązanie stworzone przez BetterPOS. Aplikacja powstała z myślą o szerzeniu idei mikrodonacji w sieciach retail. Dzięki niej, wszyscy klienci, którzy decydują się na bezgotówkową płatność za zakupy, na terminalu widzą pytanie o chęć wsparcia konkretnej organizacji charytatywnej. Każda transakcja odzwierciedlona zostaje na potwierdzeniu niefiskalnym i koncie bankowym wpłacającego, a pieniądze trafiają bezpośrednio do wspartej fundacji. Partnerem technologicznym wdrożenia jest Exorigo-Upos. 

– Tylko w 2021 roku Banki Żywności wsparły ok. 1,5 mln osób potrzebujących w Polsce, przekazując łącznie ponad 58 tys. ton żywności na cele społeczne. Jednak skala potrzeb jest dużo większa i wciąż rośnie, w związku z sytuacją makroekonomiczną w Polsce.  Banki Żywności również borykają się z problemami rosnących kosztów benzyny, utrzymania magazynów. Każdy mikrodatek jest dla nas bezcenny, bo umożliwia nam ciągłe niesienie pomocy – mówi Beata Ciepła, prezeska Federacji Polskich Banków Żywności.

Od października w sieci Auchan można wspierać kolejną organizację dobroczynną, czyli Fundację Happy Kids. Poza aplikacją, Donateo oferuje także wirtualne puszki, które umożliwiają zbiórki online oraz stacjonarne wpłatomaty i terminale. Można je znaleźć w ponad 500 punktach w całej Polsce. Partnerami są wyłącznie zweryfikowane fundacje i organizacje charytatywne.