Przędza z odpadów tekstylnych zamknie obieg w branży odzieżowej

Przędza z odpadów tekstylnych zamknie obieg w branży odzieżowej

Firma odzieżowa LPP podpisała umowę współpracy z polskim start-upem Use Waste. Jej efektem ma być opracowanie innowacyjnej technologii produkcji przędzy z odpadów tekstylnych. 

Firmy chcą wypracować naukową metodę pełnego recyklingu zużytych tkanin poliestrowych w oparciu o ideę textile-to-textile. Jest to kolejny krok polskiego producenta w kierunku mody cyrkularnej oraz zmniejszenia ilości odpadów tekstylnych w branży odzieżowej. Na ten cel LPP zdecydowało się przeznaczyć do końca przyszłego roku kwotę 1 mln złotych.

 – Branża odzieżowa od lat boryka się z problemem braku dostępu do technologii, która pozwalałaby w pełni wykorzystywać odpady tekstylne na potrzeby produkcji nowych tkanin. Obecnie mniej niż 1 proc. tekstyliów jest poddawanych recyklingowi, a to za sprawą braku na rynku technologii, które mogłyby być wykorzystywane na dużą skalę. Mając tego świadomość, już w 2019 roku, gdy ogłaszaliśmy naszą nową strategię zrównoważonego rozwoju, założyliśmy włączenie się w proces poszukiwania i rozpowszechnienia rozwiązania, które pozwoliłoby traktować zużytą odzież nie jako odpad lecz zasób – wyjaśnia Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. zakupów i ESG w LPP.

Polski strat-up opracuje technologię

Wybór firmy Use Waste jako wykonawcy podpisanej umowy nie był przypadkowy. Polski start-up tworzy zespół pod kierownictwem Adama Hańderka. Jest on pomysłodawcą i prezesem firmy Handerek Technologies. Firma ta stworzyła przełomową i opatentowaną technologię chemicznego przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na surowiec w celu wytwarzania nowych i czystych tworzyw sztucznych lub niskoemisyjnych paliw alternatywnych. 

– Od wielu lat śledzimy rozwój technologii recyklingu PET, jak również innych odpadów z tworzyw sztucznych. W rezultacie opracowaliśmy nowoczesną technologię, która została opatentowana i pozwala przetwarzać odpady tworzyw sztucznych w paliwa. Teraz chcemy iść o krok dalej i zająć się badaniami nad skutecznym i skalowalnym przetwarzaniem odpadów odzieżowych, które są wielkim wyzwaniem dla przedsiębiorstw gospodarki odpadami. Dotychczas zużyte tekstylia były w niewielkiej części wykorzystywane jako nośnik energii w spalarniach odpadów, a w jeszcze mniejszym stopniu jako surowiec do produkcji włókien, a docelowo ubrań. W większości zaś zalegały na wysypiskach śmieci zanieczyszczając środowisko – komentuje Adam Hańderek, dyrektor w Use Waste i Prezes Handerek Technologies.

Recyklat z butelek PET

Branża odzieżowa korzysta z coraz większej ilości tkanin pochodzących z recyklingu. Najczęściej jednak surowiec jest pozyskiwany z innych branż. W przypadku poliestru przede wszystkim z branży opakowaniowej, gdzie tkaniny powstają z przetworzonych butelek PET. Współpraca pomiędzy LPP i Use Waste ma na celu opracowanie rozwiązania, które pozwoliłoby na ponowne wykorzystanie tekstylnych odpadów poliestrowych jako surowca do produkcji włókien i nadałoby im wartość materialną. 

– Na razie postanowiliśmy skoncentrować się przede wszystkim na recyklingu tkanin poliestrowych, ale traktujemy to jako początek drogi do dalszych działań. Nie wykluczamy kolejnego etapu, jakim byłoby opracowanie rozwiązań na rzecz odzysku przędzy z mieszanek materiałowych, czyli takich tkanin, w których skład wchodzi np. poliester i bawełna lub poliester i wiskoza – wyjaśnia Dorota Jankowska – Tomków. Przed nami długa droga, ale konieczna do przebycia, aby upowszechnić modę cyrkularną z prawdziwego zdarzenia. Drugi, trzeci obieg jest przyszłością branży odzieżowej, ale musimy pamiętać, że każda odzież docelowo w pewnym momencie stanie się bezużytecznym odpadem, który trzeba będzie zagospodarować. Dlatego tak ważna dla nas jest moda cyrkularna, ale rozumiana przez pryzmat idei textile-to-textile – podsumowuje Dorota Jankowska – Tomków.

Obecnie, w branży odzieżowej większość tkanin, które poddawane są recyklingowi jest kaskadowana do zastosowań o niższej wartości (downcyklingu). Znajdują one zastosowanie np. jako surowiec do wytwarzania ścierek, materiałów izolacyjnych czy wypełniaczy. Przędza z odpadów tekstylnych ma to zmienić. Jak zapewniają naukowcy z Use Waste, celem nawiązanej z LPP współpracy ma być wypracowanie światowego standardu technologii transformacji tekstyliów poliestrowych w pełnowartościową przędzę. A wszystko to przy uzyskaniu minimalnego impaktu na środowisko i maksymalizacji recyklingu odpadów.