Pierwsza stacja bazowa GSM zasilana energią słoneczną

stacja bazowa Orange

Czy rozwiązania fotowoltaiczne mogą być pierwszym wyborem w zasilaniu obiektów przemysłowych? Okazuje się, że tak. Pisaliśmy o ładowarkach do samochodów elektrycznych korzystających z energii słonecznej. Powszechne w miastach jest zasilanie fotowoltaiką doświetlenia przejść dla pieszych czy sygnalizacji świetlnej. Kilka dni temu sieć komórkowa Orange poinformowała o uruchomieniu pierwszej stacji bazowej, której prąd do pracy dostarczają moduły fotowoltaiczne z magazynem energii. Co ciekawe, umieszczona jest ona w miejscu, gdzie niedostępna jest sieć energetyczna.

Gdzie nie ma sieci elektrycznej tam słońce pomoże

Stacja stoi na polanie wśród lasów przy autostradzie A2, zapewniając zasięg 4G/LTE podróżującym oraz mieszkańcom okolicy Zbąszyna i Łomnicy. W pobliżu nie ma sieci energetycznej. Dlatego przy jej projektowaniu firma zdecydowała się na poszukiwanie alternatywnych rozwiązań zapewniających zasilanie.

Zastosowane rozwiązanie – panele słoneczne o mocy 10 kWp z magazynem energii zbudowanym z baterii litowo-jonowych – zapewnia ponad 70 proc. rocznego zapotrzebowania stacji na energię. Jak wskazują pierwsze wyniki pracy systemu pokazują, że w przyszłości możliwe będzie zwiększenie udziału zielonej energii o kolejne 10 proc. Elementem zapewniającym ciągłość pracy stacji jest agregat z generatorem prądu stałego. Urządzenia telekomunikacyjne musza być bowiem zasilane prądem stałym. Rozwiązanie tego typu pomogło zoptymalizować liczbę elementów systemu i uniknąć niepotrzebnych strat energii.
System zasilania stacji wyróżnia zastosowanie innowacyjnego, zdalnego zarządzania obiektem. Chodzi o maksymalne wykorzystanie udziału energii słonecznej i zapewnienie nieprzerwanego działania stacji. Algorytmy sterowania układem korzystają z prognoz pogody i monitorują stan poszczególnych elementów systemu. To ważne, ponieważ pozwala na optymalizowanie parametrów pracy, które nieustannie nie zmieniają. Wielkopolska stacja, jest niejako, poligonem doświadczalnym dla przyszłych tego typu inwestycji/

Orange is the new green

Stacja bazowa jest jednym z kilku prowadzonych przez firmę inwestycji w odnawialne źródła energii. Grupa Orange zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej netto do 2040 roku. Aż o dekadę wcześniej niż przewiduje Unia Europejska czy rekomenduje operatorom telekomunikacyjnym międzynarodowa organizacja GSMA. Pierwszym celem Orange, którego realizacja pomoże firmie stać się neutralną dla klimatu, jest zmniejszenie globalnej emisji CO2 o 30 proc. do 2025 r. (w porównaniu do 2015 r.). Przy jednoczesnym zwiększaniu udziału energii odnawialnej w strukturze energetycznej. Orange Polska od 2021 r. będzie pokrywać część zapotrzebowania na energię, kupując ją bezpośrednio od dostawców energii ze źródeł odnawialnych (OZE).

Prąd ze słońca….

To kolejny krok na drodze do zapowiadanej przez firmę neutralności klimatycznej, która ma być osiągnięta w 2040. W tym roku, umieszczone na dachach budynków elektrownie fotowoltaiczne, zasilą Centrum Przetwarzania Danych (CDP) Orange Polska w Łodzi i pod Kielcami. Podobne rozwiązanie zastosowane zostaną w obecnie budowanym ultranowoczesnym Warsaw Center Hub. Wydaje się to być o tyle istotne, że obiekty te zapewniają bieżące funkcjonowanie firm. Aby dostarczać usługi całą dobę wymagają znacznie więcej energii niż np. biurowce. Elektrownie fotowoltaiczne mają być gotowe w trzecim kwartale 2021 roku i dostarczą energię o łącznej mocy 869,84 kWp, stanowiącą blisko 4% rocznego zapotrzebowania dwóch CPD.

…. i z wiatru

Kolejne 10 proc. zapotrzebowania energetycznego firmy mają pokryć budowane w okolicach Poznania  farmy wiatrowe. Obie farmy rozpoczną pracę w ciągu 2021 r. i dostarczą 50 GWh rocznie. 

Zródło biuro prasowe Orange