„Opakowanie nadaje się do recyklingu” – można powiedzieć „sprawdzam”

Opakowanie nadaje się do recyklingu

Polski Pakt Plastikowy opublikował dokument pt.: „Klasyfikacja opakowań nadających się do recyklingu”. Publikacja ma zakończyć wątpliwości w zakresie poprawnej interpretacji pojęć.

Zapewnienie przydatności do recyklingu lub ponownego wykorzystania opakowań z tworzyw sztucznych do 2025 r. to cel strategiczny Polskiego Paktu Plastikowego. Do efektywnego i wiarygodnego monitorowania postępu realizacji tego celu kluczowe jest jednak wspólne rozumienie pojęć. Dlatego Polski Pakt Plastikowy chce upowszechnić podejście do definicji opakowań nadających się do recyklingu mechanicznego w praktyce i na dużą skalę. Opublikowana klasyfikacja pomoże ustalić czy opakowanie nadaje się do recyklingu.

„Opakowanie nadające się do recyklingu” to bardzo silna i powszechnie stosowana na polskim rynku deklaracja. Niestety, najczęściej używana jest jednak bezpodstawnie lub uwzględniając jedynie teoretyczne uwarunkowania, wprowadzając w błąd zarówno konsumentów, jak i partnerów biznesowych.

Opracowując dokument zależało nam, aby ujednolicić rozumienie stosowanych na rynku pojęć i zachęcić do systemowego spojrzenia na wyzwanie jakim jest zapewnienie przydatności do recyklingu opakowań. Definicja stosowana przez Polski Pakt Plastikowy oraz Pakty Plastikowe działające na innych rynkach, bazuje na metodyce Fundacji Ellen MacArthur. Odwołuje się także do polskiego porządku prawnego oraz standardów międzynarodowych – mówi dr Karolina Wiszumirska, naukowczyni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz członkini Rady Ekspertów Polskiego Paktu Plastikowego.

„Opakowanie nadaje się do recyklingu” – koniec wątpliwości w kwestii interpretacji pojęcia

Raport uznaje opakowanie lub jego element za recyklowalny, jeśli jego skuteczna zbiórka, sortowanie i recykling działają w praktyce i na dużą skalę.

Najważniejszą część proponowanej przez nas metodyki, stanowi stwierdzenie „w praktyce i na dużą skalę”. Oznacza to, że aby opakowanie można było uznać za nadające się do recyklingu należy wyjść poza ramy technicznej możliwości poddania go recyklingowi. Konieczne jest natomiast istnienie i efektywne funkcjonowanie całego systemu zagospodarowania dla danego opakowania, czyli osiągnięcie minimum 30 proc. poziomu recyklingu dla danego opakowania w skali kraju lub globalnie. Takie spojrzenie fundamentalnie zmienia powszechny dyskurs i aby realizacja celu była możliwa, wymaga zaangażowania całego łańcucha wartości opakowań z tworzyw sztucznych – komentuje Dorota Żmudzińska, ekspertka ds. gospodarki obiegu zamkniętego i gospodarki odpadami w Polskim Pakcie Plastikowym.

Recykling w trzech krokach

Publikacja zawiera również praktyczny poradnik: Od teorii do praktyki – jak firma może ocenić, czy opakowanie nadaje się do recyklingu? Oprócz wymogu istnienia efektywnego systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych, istotnym elementem oceny jest również zapewnienie właściwego projektu opakowania. W tym celu autorzy zachęcają firmy do korzystania z wytycznych projektowania z myślą o recyklingu stworzonych przez RecyClass.

Jednym z punktów docelowych RecyClass jest zwiększenie recyklowalności opakowań z tworzyw sztucznych. Podstawą tej inicjatywy są wytyczne projektowania z myślą o recyklingu. Są one oparte na ustaleniach naukowych i opracowane przez ekspertów z całego łańcucha wartości tworzyw sztucznych. Wsparcie i promocja „RecyClass Design for Recycling Guidelines” przez Polski Pakt Plastikowy jest ważnym krokiem na drodze do ich wdrożenia. Także harmonizacji w skali ogólnoeuropejskiej mówi Emilia Tarlowska, menadżerka ds. publicznych i komunikacji w Plastics Recyclers Europe.

Raport można pobrać TUTAJ