Zeroemisyjny statek oczyści morza

Zeroemisyjny statek

Powstanie autonomiczny statek – zeroemisyjny, zasilany energią elektryczną. Będzie zbierał odpady z wody, a także odbierał je od innych jednostek pływających. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki Politechniki Gdańskiej oraz Adam Ślipy, prezes zarządu Seatech Engineering podpisali umowę konsorcjum na realizację projektu. 

Projekt „Zeroemisyjny Statek do Zbierania Zanieczyszczeń w Portach i Obszarach Przybrzeżnych” (ZeroWastePorts) zrealizuje polsko-tajwańskie konsorcjum. W jego skład – ze strony polskiej – wchodzi jako lider, biuro projektowe Seatech Engineering oraz Politechnika Gdańska. Ze strony tajwańskiej National Taiwan University oraz Ship and Ocean Industries R&D Center. Partnerzy wymienią się wiedzą i doświadczeniem biur projektowych. Uczelnie wymienią się wynikami badań naukowych i infrastrukturą badawczą.

Efektem inicjatywy ZeroWastePorts ma być zaprojektowanie autonomicznego statku zbierającego odpady (WCV – Waste Collecting Vessel) z wody. Dodatkową funkcjonalnością ma być odbiór odpadów z innych statków. Jednostka będzie przystosowana do eksploatacji na wodach otwartych. Także na trudnych z nawigacyjnego punktu widzenia akwenach ograniczonych (porty, przystanie, śródlądowe drogi wodne). Co istotne – dzięki napędowi elektrycznemu – zeroemisyjna.

Zeroemisyjny statek: etapy realizacji projektu

Na początek inżynierowie zaprojektują kształt kadłuba o dobrej stateczności, niskim zużyciu paliwa i doskonałych właściwościach manewrowych. Następnie opracują i wdrożą algorytm wykrywania odpadów. Kolejnym elementem będzie tryb żeglugi autonomicznej.

Drugim ważnym wyzwaniem jest zaprojektowanie stacji brzegowej do zbierania odpadów tak, aby była ona uniwersalna i mogła służyć w portach na całym świecie.

Zeroemisyjny statek: konsorcjum polsko-tajwańskie

Konsorcjum działa w ramach programu finansowania dziewiątego konkurs na wspólne projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej. Polską część wspiera Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Z kolei tajwańska ma wsparcie lokalnego Ministerstwa Nauki i Technologii (Ministry of Science and Technology).

Projektem pokieruje pod dr. inż. Macieja Reichela w międzyzakładowym zespole naukowców z Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.