Polski rynek OZE – MKiS podsumowuje dane z rynku energii odnawialnej

OZE w Polsce

– Dane GUS za 2020 r. o udziale źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii potwierdzają, że rozwój sektora OZE w Polsce idzie w dobrym kierunku – powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

W 2020 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 16,13 proc. – wynika z danych GUS. Tym samym Polska osiągnęła 15 proc. cel, zgodny z dyrektywą RED z 2009 r.

– Rewolucja na rynku OZE otworzyła nieoczekiwane możliwości, jeśli chodzi o produkcję taniej i czystej energii – zwłaszcza w sposób rozproszony. Polska w pełni tę szansę wykorzystuje. Bazujemy na zaangażowaniu społeczeństwa w przemiany, tym samym mobilizując prywatny kapitał. Nasz program priorytetowy dotyczący mikroinstalacji fotowoltaicznych – „Mój Prąd” – jest jednym z największych w Europie. Przyniósł ogromny sukces w postaci boomu na instalacje PV w polskich domach – powiedziała minister.

Ostatnie lata to czas znaczących zmian na rynku energii w Polsce i wzrastającego udziału w wolumenie wyprodukowanej energii odnawialnych źródeł energii.

– To też okres, kiedy dzięki zamianom legislacyjnym nastąpił rozwój energetyki wielkoskalowej i obywatelskiej – rozpoczynając gwałtowny przyrost liczby mikroinstalacji fotowoltaicznych. Stworzone zostały również stabilne ramy wsparcia dla rozwoju energetyki wiatrowej na morzu – zauważyła.

Aby umożliwić mieszkańcom Polski obniżenie rachunków za energię i oddychanie czystszym powietrzem, działają programy: „Mój Prąd”, „Czyste Powietrze”, „Energia Plus” czy „Moje Ciepło”. – Ich celem jest m.in. wsparcie indywidualnych źródeł energii. Można uzyskać dofinansowanie np. na zakup instalacji PV – 3000 zł. W trzech edycjach programu „Mój Prąd” na ten cel przeznaczyliśmy ponad 1,8 mld zł. Złożonych zostało ponad 440 tys. wniosków – wyjaśniła.

OZE w Polsce: prawie 750 tyś. prosumentów

Fotowoltaika, obok lądowej energetyki wiatrowej, jest najszybciej rozwijającą się technologią OZE w Polsce. Ich łączna moc zainstalowana na koniec października 2021 r. wyniosła 6 687 MW wobec zaledwie 108 MW w 2015 r. Z tego  większość stanowiły mikroinstalacje PV, a ich moc przekroczyła 5 000 MW.

– Obecnie mamy już ponad 744 tys. prosumentów. Nie byłoby tego sukcesu bez programu „Mój Prąd”, cieszącego się ogromną popularnością wśród Polaków. Dlatego też w I kwartale 2022 r. planujemy uruchomić jego czwartą edycję. Oprócz instalacji PV będzie wspierała zakup magazynów energii, ciepła oraz systemów zarządzania energią – dodała minister.

Minister Moskwa zaznaczyła, że wprowadzony został również system rozliczeń net-billingu. Dzięki niemu prosumenci będą mogli zaoszczędzić nawet 1,7 tys. zł na rachunkach za prąd.

– Stwarzamy warunki do nieograniczonego rozwoju energetyki obywatelskiej, aby jak najwięcej Polaków mogło zostać prosumentami. Dzięki wprowadzeniu mechanizmu rozliczeń, tzw. net-billingu, który będzie obowiązywał prosumentów przyłączonych do sieci po 1 kwietnia 2022 r. oraz instytucji prosumenta zbiorowego i wirtualnego, miliony Polaków uzyskają dostęp do taniej energii z OZE – powiedziała.

Trzy razy więcej pomp ciepła

Minister podkreśliła jednak, że OZE to nie tylko fotowoltaika – Polska wspiera wiele gałęzi przemysłu. Takich jak pompy ciepła, biogazownie rolnicze czy offshore.

– Liczba zainstalowanych pomp ciepła wzrosła ponad 3-krotnie w ciągu ostatnich pięciu lat. W 2015 r. pomp ciepła było ok. 60 tys., natomiast w 2020 r. liczba ta wyniosła 185 tys. Dodatkowo, dynamicznie rozwijającym się sektorem w Polsce są też biogazownie rolnicze. Z 78 w 2015 r. do 126 w listopadzie 2021 r. – poinformowała.

Inwestycje w sieci przesyłowe

Minister Anna Moskwa zwróciła także uwagę na inwestycje w infrastrukturę przesyłową i krajowy system elektroenergetyczny.

– W 2015 r., gdy wprowadzono stopnie zasilania, w czasie szczytu zapotrzebowania wymiana wynosiła maksymalnie 800-900 MW w kierunku importu. Dzisiaj wymiana na poziomie ponad 2000-3000 MW nie jest niczym niezwykłym i jest to efekt przede wszystkim inwestycji w sieci przesyłowe – dodała.

Łącznie na inwestycje do 2021 r. wydano ponad 9,4 mld zł. – Wkrótce czekają nas kolejne, dzięki którym nie tylko zwiększy się niezawodność infrastruktury przesyłowej i umożliwi przyłączenie nowych źródeł wytwórczych, lecz także możliwość prowadzenia wymiany handlowej z innymi państwami. Ogólnie w latach 2016-2020 Polska zainwestowała w rozbudowę i modernizację krajowego systemu elektroenergetycznego 37,7 mld zł – powiedziała.

Szefowa resortu klimatu i środowiska zaznaczyła również, że ustrukturyzowana została współpraca z interesariuszami sektora OZE.