Nowa edycja programu „Mój Prąd 4.0”

W I kwartale 2022 r. ruszy nowa odsłona programu „Mój Prąd 4.0”. Z założenia to krok w stronę efektywnej, bezpiecznej energetyki rozproszonej, uwzględniającej inteligentne zarządzanie magazynowaniem oraz autokonsumpcją wytworzonej energii elektrycznej. 

Mój Prąd 4.0

Nowa edycja programu umożliwi zastąpienie „wirtualnego magazynu energii”, jakim była dotychczas sieć elektroenergetyczna, magazynowaniem wytworzonej energii elektrycznej oraz ciepła i chłodu bezpośrednio u prosumenta.

Celem nowej odsłony programu „Mój Prąd” będzie m.in. zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. To spowoduje wzrost udziału OZE w miksie energetycznym.

– „Mój Prąd 4.0” umożliwi magazynowanie wyprodukowanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych oraz magazynowanie ciepła/chłodu. Zwiększy się efektywność zarządzania wyprodukowaną energia elektryczną. Co istotne, nowa odsłona programu pozwoli również na rozwój elektromobilności poprzez dofinansowywanie zakupu i montażu punktów ładowania samochodów elektrycznych – wyjaśnił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Inteligentne domy, punkty ładowania i magazyny energii

Minister poinformował, że program obejmie dodatkowe elementy. Będą nimi: inteligentne systemy zarządzania energią w domu, punkty ładowania (samochodów elektrycznych), magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła i chłodu.

Intensywność wsparcia zależy od zakresu rzeczowego inwestycji przedstawionego do dofinansowania.

Premiowany będzie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej oraz zwiększenie poziomu efektywności energetycznej – powiedział Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE.

Zdaniem wiceministra Zyski, nowa odsłona programu pozwoli na dalszy wzrost efektywności energetycznej gospodarstw domowych. To przełoży się nie tylko na oszczędności finansowe prosumentów. Przede wszystkim na korzyści dla środowiska – zmniejszenie emisji CO2.

Dla osób fizycznych

Program – w nowej wersji – jest nadal dedykowany dla osób fizycznych, mających zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Zachowana jest zarówno prosta forma, jak i łatwość złożenia wniosku. O możliwość ubiegania się o dofinansowanie dodatkowych elementów będą mogli ubiegać się też ci, którzy korzystali z wcześniejszych edycji. Zarówno programu „Mój Prąd”, jak i „Czyste Powietrze”.

Planowany budżet programu wynosi ok. 1 mld zł.