Mural oczyszczający powietrze w Katowicach

Mural oczyszczający powietrze, o powierzchni 568 m2, powstał na ścianie budynku centrali ING w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 34. Jest namalowany specjalnymi farbami, które mają właściwości pochłaniania CO2. Oznacza to, że w ciągu godziny będzie filtrował powietrze podobnie jak 568 drzew.

Do stworzenia muralu użyto farby fotokatalitycznej, która ma właściwości antysmogowe. Zanieczyszczenia i toksyny, stykające się się z pomalowaną powierzchnią, są wychwytywane i rozkładane na produkty neutralne dla środowiska.

Mural do refleksji

– Ekologiczny mural ma nie tylko tworzyć przyjazne i atrakcyjne miejsce dla pracowników i mieszkańców Katowic. Przede wszystkim ma skłonić do refleksji na temat dbania o środowisko naturalne. Mamy nadzieję, że wpłynie na postawy ludzi i uwrażliwi ich na problemy przed którymi teraz stoimy – powiedziała Joanna Erdman, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego. Wierzymy, że każde nawet najmniejsze EKO działanie ma sens, dlatego poprzez małe i duże inicjatywy chcemy dbać o nasze wspólne dobro – środowisko naturalne – dodała J. Erdman.

Mural powstał we współpracy z Fundacją Sztuki Polskiej ING, a jego autorką jest malarka Magdalena Karpińska. Ta inicjatywa łączy zaangażowanie ING w sztukę z zaangażowaniem w ekologię.

– Mural składa się z trzech dużych ścian, z których każda tworzy osobny obraz, ale wszystkie tworzą podzieloną na plany kompozycje pejzażową. Pierwszy plan to bujny ogród. Na drugim planie jest niebo z obłokami, a na trzecim ludzka dłoń sięga po roślinę – powiedziała Magdalena Karpińska.

Element deklaracji ekologicznej

Oprócz tej inicjatywy bank będzie kontynuował kompensowanie emisji CO2 wynikającą ze swojej działalności operacyjnej m.in. poprzez:

  • zakup 100 proc. energii wyłącznie ze źródeł odnawialnych,
  • podpisanie umowy z dostawcami energii elektrycznej, tak aby zagwarantować pracownikom zniżki na zakup energii ze źródeł odnawialnych,
  • do 2030 r. zadbanie o drzewostan (nowy lub istniejący) na 100 ha obszaru w całej Polsce,
  • zakładanie łąk kwietnych w wybranych miastach.

Więcej o Deklaracji Ekologicznej ING i działaniach banku na rzecz ochrony środowiska – https://www.ing.pl/deklaracja-ekologiczna