Morskie farmy wiatrowe Orlenu napędzą wiatraki GE Renewable Energy

farmy wiatrowe

PKN Orlen podjął strategiczne partnerstwo z amerykańską firmą.GE Renewable Energy, jednym z wiodących na świecie producentów turbin dla morskich elektrowni wiatrowych. Podpisane porozumienie wzmocni konkurencyjność PKN ORLEN w staraniach o nowe koncesje na farmy wiatrowe w polskiej strefie ekonomicznej na Bałtyku. Współpraca firm stanowi kolejny etap realizacji strategii ORLEN2030, zakładającej osiągniecie przez koncern neutralności emisyjnej do 2050 roku. 


Filar zielonej transformacji

Morska energetyka wiatrowa jest jednym z filarów zielonej transformacji PKN ORLEN. Do 2030 roku koncern planuje zainwestować w nisko- i zeroemisyjne projekty energetyczne, w tym w offshore, 47 mld zł.

– Realizując strategię ORLEN2030, która zakłada znaczny wzrost mocy z odnawialnych źródeł energii umocnimy pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Możliwe będzie to w dużej mierze za sprawą inwestycji w morską energetykę wiatrową i równoległą rozbudowuję portfela.OZE o dodatkowe moce zainstalowane m.in. w elektrowniach wiatrowych na lądzie. Wsparciem w realizacji tych ambitnych celów jest porozumienie, które podpisaliśmy z firmą GE Renewable Energy. Jesteśmy przekonani, że współpraca i wspólne zaangażowanie w rozwój polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej sprawi, że w zbliżającym się postępowaniu koncesyjnym na nowe farmy znaczna część rozwijającego się rynku morskiej energetyki wiatrowej stanie się udziałem polskiego kapitału – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Prawie 6 GW z Bałtyku

Zgodnie z założeniami PEP2040, do 2030 roku na wodach Bałtyku, w ramach tzw. pierwszej fazy, powstaną farmy o łącznej mocy 5,9 GW. Dodatkowo dokument przewiduje, że do 2040 roku moce wytwórcze farm zlokalizowanych w polskiej części Morza Bałtyckiego osiągną od 9 do 11 GW mocy. Będzie to możliwe m.in. dzięki zbliżającemu się postępowaniu koncesyjnemu. W jego ramach do rozdysponowania jest.11 lokalizacji dla farm, o łącznej powierzchni 2342 km2, wskazanych w planie zagospodarowania polskich obszarów morskich. PKN ORLEN obecnie dysponuje jedną koncesją o mocy do 1,2 GW, na której realizowany jest projekt Baltic Power. W nadchodzącym postępowaniu koncesyjnym koncern planuje pozyskać kolejne lokalizacje, wykorzystując do tego wiedzę i doświadczenie własne oraz GE Renewable Energy. 

Wsparcie dla gospodarki

Partnerstwo między wesprze rozwój polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej. Poprzez jego realizację GE Renewable Energy będzie dążyć do tworzenia w.Polsce miejsc pracy, wspierając tym samym rozwój lokalnego łańcucha dostaw dla całego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej. Poprzez współpracę z PKN Orlem, GE Renewable.Energy będzie rozbudowywało swoje możliwości produkcyjne w Polsce oraz wesprze Koncern w staraniach o nowe koncesje dla morskich farm wiatrowych.

– Polska jest dobrze przygotowana do tego, aby efektywnie wykorzystać zasoby morskiej energii wiatrowej przyspieszając tym samym swoją transformację energetyczną. Umowa, którą dziś podpisujemy, wyznacza drogę, która pozwoli w pełni wykorzystać potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i przyniesie korzystne dla obu stron rezultaty w zakresie ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego – powiedział Jérôme Pécresse, Senior Vice President, GE & CEO, GE Renewable Energy. farmy wiatrowe