675 mln zł na inwestycje w energooszczędne technologie

Dzięki wspólnemu programowi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Banku BNP Paribas Polacy będą mogli poprawić efektywność energetyczną swoich domów. Łączna wartość dofinansowania projektów sprzyjających obniżaniu rachunków za energię to 675 mln zł.

EBOR udzieli BNP Paribas kredytu w wysokości 450 mln zł. Pieniądze są przeznaczone na udzielanie kredytów detalicznych. Chodzi o inwestycje w energooszczędne rozwiązania i wysokowydajne technologie w nieruchomościach mieszkaniowych w całym kraju. BNP Paribas zobowiązał się do zapewnienia środków własnych w wysokości 225 mln złotych na dodatkowe wsparcie realizacji tego programu.

Dla domów jednorodzinnych

Osoby fizyczne będą mogły pożyczać pieniądze na wymianę kotłów węglowych na pompy ciepła. Dodatkowo na ocieplanie domów oraz szereg innych usprawnień efektywności energetycznej swoich domów. Przewiduje się, że głównymi beneficjentami programu będą właściciele domów jednorodzinnych, które stanowią ponad 50 proc. zasobów budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

Celem inicjatywy jest pomoc w walce z problemem wysokiej energochłonności i emisyjności dwutlenku węgla w sektorze budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Także wsparcie transformacji kraju w kierunku gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Działania podejmowane w ramach tego programu przyczynią się również do realizacji celów programu „Czyste Powietrze” uruchomionego przez polski rząd w 2018 r. 

Lepsze bezpieczeństwo

Ponadto środki zwiększą bezpieczeństwo BNP Paribas w zakresie spełniania wymogów regulacyjnych MREL. Chodzi o minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych zgodnie z dyrektywą unijną dot. działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych. Realizacja programu będzie również pierwszym w Polsce finansowaniem przy użyciu instrumentu senioralnego nieuprzywilejowanego (Senior Non-Preferred) w formie pożyczki.

W ramach opisanego programu potencjalni kredytobiorcy będą mogli dokonywać wyboru spośród dostępnych w Polsce ekologicznych rozwiązań. Znajdują się one na liście kwalifikowalnych technologii krajowych i zagranicznych zgodnych z założeniami programu „Czyste Powietrze”.

Zasoby mieszkaniowe Polski (niemal 13,9 mln lokali mieszkalnych) należą do największych w Europie, przy czym ok. 72 proc. z nich zostało wykonane w oparciu o rozwiązania technologiczne sprzed 1989 r. Około 70 proc. domów jednorodzinnych w Polsce jest ogrzewanych ciepłem otrzymywanym ze spalania węgla. Jednocześnie większość (90 proc.) energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce pochodzi ze spalania węgla. Polska ma jeden z najwyższych na świecie wskaźników zużycia węgla w przeliczeniu na jednego mieszkańca. EBOR zainwestował dotąd ponad 11 mld euro w 463 przedsięwzięcia realizowane w Polsce.