Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, który został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństw.

Różnorodność biologiczna ma ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i zwalczania ubóstwa. Wpływa na poziom życia ludzi, na ilość i jakość pożywienia. Dodatkowo dostarcza ludziom środków używanych w medycynie tradycyjnej i do produkcji leków współczesnych. Łączy się z tym wszystkim, co stanowi o jakości życia. Jeśli zostaną zniszczone źródła biologiczne to Milenijne Cele Rozwoju, ustanowione przez ONZ, nie zostaną osiągnięte.

Zagrożeniem dla różnorodności biologicznej jest interwencja człowieka poprzez przede wszystkim zanieczyszczanie środowiska. Dodatkowo wprowadzanie do środowiska naturalnego gatunków inwazyjnych, nadmierną eksploatacje zasobów przyrody, zmiany klimatyczne przez co zanikają naturalne ekosystemy. Zadaniem każdego z nas jest ochrona środowiska naturalnego mającego znaczenie dla przyszłości i jakości życia. Ingerencja człowieka często jest nieodwracalna i nieprzewidywalna, dlatego dbajmy o ochronę bioróżnorodności.

Więcej na temat Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej znajdziecie na stronie Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie