Nowe oznaczenia plastikowych jednorazówek

W połowie tego roku w całej Unii zaczną obowiązywać nowe oznaczenia plastikowych jednorazówek. Na początek zmiany dotyczą czterech grup produktów. To kolejny krok w realizacji działań mających na celu ograniczenie zużycia plastiku w codziennym życiu.

Plastikowa rewolucja

Lipiec 2021 będzie początkiem wielkiej plastikowej rewolucji. Zgodnie z przyjętymi przez Komisję Europejską tzw. „dyrektywami plastikowymi” od tego momentu zacznie obowiązywać ogólnoeuropejski zakaz wprowadzania do obrotu plastikowych jednorazówek. Chodzi tu o: patyczki higieniczne, sztućce, talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki do balonów, pojemniki do żywności i styropianowe kubeczki. Zaczną tez obowiązywać nowe oznaczenia plastikowych jednorazówek.

Trochę mniej spektakularna, ale równie istotna zmiana czeka opakowania. Te regulacje odniosą się do czterech grup produktów:

  1. podpasek higienicznych i tamponów
  2. nasączanych chusteczek (zarówno do higieny osobistej, jak i użytku domowego)
  3. wyrobów tytoniowych zawierających filtr
  4. kubków wykonanych w części z tworzyw sztucznych.

Umieszczony na tych produktach w widocznym miejscu piktogram informuje o szkodliwym wpływie opakowania na środowisko.

Szczegółowa specyfikacja dla nowych oznaczeń

Przepisy dokładnie określają: rozmiar, umiejscowienie i wygląd oznakowania. Ponadto konieczne jest przestrzeganie określonego formatu, kolorów, minimalnej rozdzielczości i wielkości czcionek. Oznaczenia umieszczone na etykiecie informują o obecności plastiku, sposobach niewłaściwego usuwania odpadów i negatywnym wpływie na środowisko. Szczegółowa specyfikacja dopuszcza, do lipca 2022 roku, umieszczanie dodatkowych naklejek ze wskazanymi oznaczeniami na opakowaniach. Po 2022 roku – nadruk musi być integralną częścią grafiki opakowania. 

Dyrektywa plastikowa

Dyrektywa plastikowa (UE) 2019/904 obowiązuje od czerwca 2019 r. Państwa członkowskie mają 2 lata na dostosowanie się do niej. Nowe prawo ma zapobiegać i zmniejszać wpływ niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. W szczególności na środowisko wodne oraz na zdrowie ludzkie.

Dyrektywa wprowadza m.in. zakaz stosowania niektórych tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Dodatkowo wymogi dotyczące oznakowania i zwiększenie celów w zakresie zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych. W przepisach uwzględniono także rozszerzenie programów odpowiedzialności producenta oraz wymagania dotyczące konstrukcji pojemników na napoje.

Dodatkowo zakazano wprowadzania na rynek wszelkich produktów wykonanych z tworzyw oxo-degradowalnych (oxo-plastików). Komisja rozróżnia tworzywa biodegradowalne i okso-degradowalne, z których tych ostatnich nie uznaje za bioplastiki. Więcej na temat różnic znajdziesz TUTAJ.

Harmonogram wprowadzania zmian i wymogów:

  • 3 lipca 2021 r. zakaz wprowadzania do obrotu 10 plastikowych produktów jednorazowego użytku,
  • 3 lipca 2021 roku wszystkie kubki jednorazowe, plastikowe, jak i papierowe – oznakowanie określoną grafiką,
  • od 2025 r. nakrętki i wieczka plastikowe – przymocowane na stałe do butelek i pojemników 
  • od 2025 r. wszystkie butelki plastikowe wykonane w minimum 25 proc. z materiału pochodzącego z recyklingu, a od 2030 r. – w 30 proc.;
  • do 2025 r. poziom zbiórki i recyklingu plastikowych butelek na napoje jednorazowego użytku ma wynieść 77 proc., a do 2029 r. – 90 proc.