Światowy Dzień Środowiska – Ziemia, przyszłość i odnowa

Światowy Dzień Środowiska

Światowy Dzień Środowiska to święto ustanowione w 1972 roku podczas Ogólnego Zgromadzenia ONZ, w czasie pierwszej światowej konferencji na temat stanu środowiska. Konferencja odbyła się właśnie 5 czerwca 1972 roku w Sztokholmie. Jej hasło przewodnie brzmiało „Tylko jedna Ziemia”

„Nasza ziemia. Nasza przyszłość. Jesteśmy Re:Generacją (#GenerationRestoration)” To przewodnie hasło tegorocznych obchodów Dnia Środowiska. Skupia się na zagadnieniach związanych z renaturyzacją gruntów, pustynnieniem i odpornością na suszę. Jest to wyjątkowa okazja, aby podkreślić naszą rolę w ochronie środowiska i przywracaniu naturalnych ekosystemów.

Światowy Dzień Środowiska: trzy główne problemy

  • Renaturyzacja gruntów: Przywracanie naturalnych siedlisk, takich jak lasy, łąki i mokradła. Działanie to jest kluczowe dla ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju. To nasza ziemia, a my jesteśmy odpowiedzialni za jej regenerację.
  • Odporność na suszę: Wspieranie ekosystemów lądowych, takich jak tereny uprawne i lasy, pomaga w budowaniu odporności na suszę. Dobra kondycja gleby i zasobów wodnych jest niezbędna dla naszej przyszłości.
  • Walka z pustynnieniem: Głównie poprzez wspieranie inicjatyw mających  na celu przywrócenie ziemi poprzez zielone krajobrazy i odbudowę ekosystemów.

Więcej na temat polskich obchodów Dnia Środowiska znajduje się tutaj.