BGK: Gwarancje Biznesmax Plus i Ekomax pozwolą na udzielenie kredytów na 5,5 mld zł

Warszawa, 18.03.2024 (ISBnews) – Uruchomione gwarancje Biznesmax Plus i Ekomax pozwolą na udzielenie kredytów o wartości 5,5 mld zł, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Nowe fundusze BGK w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, we współpracy z bankami komercyjnymi będą zabezpieczały spłatę kredytów przedsiębiorstw z sektorów MŚP na cele innowacyjne i efektywność energetyczną firm korzystających z tego wsparcia.

"Fundusze Europejskie dostępne w BGK wspierają inwestycje przedsiębiorców w kluczowe dla rozwoju nowoczesnej gospodarki obszary. Dzięki mechanizmowi gwarancyjnemu obniżają ryzyko inwestycyjne, pozwalają na swobodniejsze i odważniejsze podejmowanie wyzwań związanych z cyberinnowacjami, ekoinnowacjami czy poszukiwaniami nowych rozwiązań w obszarach energetyki" – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko, cytowany w komunikacie.

"Mamy wiele lat doświadczenia we wsparciu przedsiębiorstw oraz we wdrażaniu środków europejskich. W obecnej perspektywie unijnej będziemy za pośrednictwem banków kredytujących oferować gwarancje z dopłatami do kredytów dla MŚP, przedsiębiorstw typu: small mid-caps (małe spółki o średniej kapitalizacji) i mid-caps (spółki o średniej kapitalizacji). Gwarancje będą mogły przyczynić się do poprawy innowacyjności i efektywności energetycznej firm. Powierzenie BGK kolejny raz roli podmiotu wdrażającego pokazuje nie tylko zaufanie względem instytucji, ale także sprawne działanie banku" – powiedział członek zarządu BGK Tomasz Robaczyński, cytowany w komunikacie.

Nowe fundusze gwarancyjne BGK zapewniają poziom zabezpieczenia – do 80% kapitału kredytu, długi okres obowiązywania – gwarancja do 20 lat, obniżenie kosztu kredytu (możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia – dotacja w formie dopłaty do kapitału albo oprocentowania kredytu), brak kosztów za udzielenie gwarancji, oszczędność czasu dla przedsiębiorcy, ponieważ wszystkie formalności związane z kredytem, gwarancją i dopłatą będą realizowane w banku kredytującym, wskazano w materiale.

"Gwarancja Biznesmax Plus: może zabezpieczyć kredyty obrotowe przeznaczone na bieżącą działalność firm innowacyjnych oraz kredyty inwestycyjne związane z finansowaniem inwestycji, które wpisują się w przynajmniej jedną z trzech kategorii projektów: innowacje (np. ulepszenie produktów lub procesów), ekoinnowacje (np. OZE, GOZ) i służące transformacji cyfrowej (np. automatyzacja, BigData, cyberbezpieczeństwo). Gwarancja Ekomax: może zabezpieczyć kredyty inwestycyjne na wdrażanie rozwiązań efektywnych energetycznie tj. termomodernizację posiadanych budynków lub inne działania, które przyczyniają się do oszczędności zużycia energii pierwotnej" – czytamy dalej.

BGK, w ramach dwóch nowych funduszy, zawarł umowy o współpracy z 14 bankami kredytującymi. 

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to instrumenty o wartości o ponad 1,8 mld zł, w tym 625 mln zł na dofinansowanie kredytów w formie dopłat do kapitału lub odsetek. Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

BGK to polski bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

(ISBnews)