Sprzęt elektroniczny w polskich firmach – daleka droga do cyrkularności

Sprzęt elektroniczny

Łącznie w polskich firmach wykorzystywanych jest 6,2 mln laptopów, 9,2 mln smartfonów i prawie 8 mln komputerów stacjonarnych. To wnioski z badania „Polskie floty sprzętu IT” przeprowadzonego przez firmę badawczą Zymetria na zlecenie Digital Care.

Przeciętnie w każdej polskiej firmie znajdują się 3 laptopy, 4 komputery stacjonarne oraz 3 smartfony. W firmach zatrudniających ponad 250 pracowników jest to 21 laptopów, 25 komputerów stacjonarnych i 31 smartfonów. Wymienianych co dwa lata lub częściej jest aż 61 proc. smartfonów. Jeżeli chodzi o pozostały sprzęt ot 80 proc. laptopów i aż 90 proc. komputerów stacjonarnych jest wykorzystywanych średnio od 3 do 10 lat. Wydłużenie cyklu życia tych produktów o rok przyniosło by oszczędności na poziomie 200.000 eq dwutlenku węgla.

Sprzęt elektroniczny w firmach – przeważa utylizacja

Aż 40 proc. firm utylizuje zużyty sprzęt po zakończeniu użytkowania. Najczęściej są to duże przedsiębiorstwa (61 proc.). A jest to najmniej ekologiczna droga postępowania ze zużytym sprzętem.

Jedynie co piąte przedsiębiorstwo odnawia i ponownie używa sprzętu. Najchętniej decydują się na to jednoosobowe działalności gospodarcze oraz duże firmy – po 24 poc. A to właśnie droga, którą powinniśmy zmierzać, jeśli chcemy wdrażać zasady cyrkularności w zarządzaniu firmową flotą urządzeń mobilnych. Na rynku dostępnych jest już wiele usług, dzięki którym można wydłużyć cykl życia sprzętu i minimalizować jego wpływ na środowisko — powiedziała B2B & business lines director w Digital Care Renata Filipek-Baryłowska, cytowana w komunikacie.

Redukcja śladu węglowego a bieżące regulacje

Z początkiem 2024 roku unijna dyrektywa CSRD nałożyła na największe przedsiębiorstwa obowiązek raportowania kwestii związanych z wpływem na środowisko, społeczeństwo oraz ładem korporacyjnym. W perspektywie kolejnych dwóch lat te same zasady dotyczyć będą także mniejszych organizacji. Jednym z najważniejszych wyzwań polityki ESG jest redukcja śladu węglowego. A ta kwestia jest ściśle powiązana z odpowiednim zarządzaniem sprzętem IT/mobilnym w firmie.

Odpowiedzią na wyzwania związane z ograniczeniem generowania śladu węglowego może być korzystanie ze sprzętu w modelu subskrypcyjnym (product as a service). Sprzęt po zakończeniu pracy u klienta przechodzi proces odnowienia, a następnie trafia do sprzedaży jako odnowiony. Zazwyczaj można go wtedy nabyć w znacznie korzystniejszych cenach.

Jeżeli ktoś poszukuje ekologicznej alternatywy dla nowego sprzętu powinien także rozważyć zakup lub najem urządzeń odnowionych (tzw. refurb). To pochodzące ze sprawdzonego źródła urządzenia mobilne, odnowione w profesjonalnym serwisie, które przeszły szczegółową kontrolę jakości. Ich ślad węglowy jest jednocześnie znacząco niższy niż w przypadku produkcji nowego sprzętu 3 , a cena bardziej konkurencyjna. Warto także pamiętać, że aktualnie używane urządzenia należy regularnie serwisować, a na koniec użytkowania najlepiej odsprzedać je firmie, która fachowo je wyceni, profesjonalnie wyczyści znajdujące się na nich dane, a następnie odnowi urządzenia i przekaże je w nowe ręce — dodała Filipek-Baryłowska.

Badanie Zymetrii dla Digital Care, zrealizowane na próbie 400 firm w Polsce metodą CATI.