Bank Pekao i PKO BP udzieliły Enei do 1 mld zł kredytu odnawialnego na inwestycje w OZE

Warszawa, 23.02.2024 (ISBnews) – Enea zawarła z Bankiem Pekao oraz PKO Bankiem Polskim umowę kredytu odnawialnego w maksymalnej kwocie 1 mld zł, podała spółka. Pozyskane środki finansowe zostaną w całości przeznaczone na inwestycje w jednostki wytwórcze wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE).

"Enea aktywnie uczestniczy w transformacji polskiej energetyki i intensywnie rozbudowuje moce wytwórcze z odnawialnych źródeł energii. Dynamicznie rośnie potencjał wytwórczy Grupy Enea w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z OZE, zarówno z fotowoltaiki, jak i z wiatru. Realizujemy kolejne projekty, poszukując możliwości rozbudowy naszego potencjału wytwarzania czystej energii. Pozyskanie finansowania dłużnego z Banku Pekao i PKO Banku Polskiego przyczyni się do szybszej realizacji projektów zeroemisyjnych" – powiedziała p.o. prezesa Enei Monika Starecka, cytowana w komunikacie.

Enea będzie mogła przeznaczyć środki w ramach kredytu na finansowanie i refinansowanie nakładów poniesionych w związku z nabyciem, rozwojem, rozbudową, finansowaniem, budową, modernizacją, konserwacją lub oddaniem do eksploatacji jednostek wytwórczych wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej źródła odnawialne. Kredyt nie zostanie przeznaczony na sfinansowanie budowy, nabycia ani rozbudowy elektrowni opalanych węglem kamiennym lub innej działalności związanej z tym surowcem.

Wysokość oprocentowania pozyskanego finansowania zależna będzie od realizacji wskaźników równoważonego rozwoju, tj. wskaźnika redukcji emisji CO2 oraz wskaźnika zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej Grupy Enea.

"Jako główny kredytodawca i agent kredytu, jesteśmy dumni z podpisanej umowy finansowej z Eneą, która zostanie w pełni przeznaczona na inwestycje w odnawialne źródła energii. Jest to wyraz naszego wsparcia dla Grupy Enea w realizacji jej celów ESG. Sektor finansowy odgrywa kluczową rolę w transformacji energetycznej Polski, dlatego aktywnie uczestniczymy w finansowaniu zielonych inwestycji oraz wspieramy inicjatywy dążące do poprawy miksu energetycznego" – powiedział wiceprezes Banku Pekao odpowiedzialny za bankowość korporacyjną Jerzy Kwieciński.

"Cieszę się, że jako lider sektora bankowego możemy finansowo wspierać strategiczne projekty przyczyniające się do transformacji polskiej energetyki. To ważne działanie dla stabilności gospodarki i rozwoju kraju, a także jeden z filarów strategii PKO Banku Polskiego. Polska jest w bardzo ciekawym momencie transformacji, a skala potrzebnych inwestycji wymaga aktywnego zaangażowania banków" – dodał członek rady nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa PKO BP w zakresie obszaru finansów i rachunkowości, obszaru bankowości korporacyjnej i przedsiębiorstw oraz obszaru operacji i bankowości międzynarodowej Maciej Cieślukowski.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 431,45 mld zł na koniec 2022 r.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 305,72 mld zł na koniec 2023 r.

(ISBnews)