Inflacja nie ograniczyła zakupów produktów ekologicznych

żywność eko

Inflacja nie przyczyniła się do zmniejszenia odsetka stałych nabywców produktów ekologicznych – wynika z badania instytutu BCMM.

W 2024 roku odsetek respondentów, którzy zawsze lub często kupują produkty eko nie zmienił się istotnie w porównaniu do poprzedniej edycji badania (sierpień 2022). Kategorie asortymentowe, w których badani najchętniej sięgają po produkty ekologiczne to artykuły spożywcze. 32 proc. respondentów deklaruje częste lub wyłączne nabywanie produktów oznaczonych jako ekologiczne, kosmetyki (30 proc.) i chemia gospodarcza (24 proc.). Wzrósł natomiast odsetek mieszkańców Polski, którzy nigdy nie decydują się na zakup produktów ekologicznych. W 2022 roku obserwowano nieco większą grupę respondentów, którzy czasami sięgali po produkty ekologiczne.

Analizując deklarowaną częstotliwość zakupu produktów oznaczonych jako ekologiczne w czterech kluczowych kategoriach asortymentowych (artykuły spożywcze, kosmetyki, chemia gospodarcza i odzież), zidentyfikowano najbardziej zaangażowaną grupę eko-świadomych. Osoby te zawsze lub często nabywają produkty ekologiczne z wymienionych kategorii asortymentowych. Udział tego segmentu w rynku, przekraczający 8 proc., nie uległ istotnym zmianom w porównaniu z poprzednim badaniem BCMM.

Wśród konsumentów o wysokiej świadomości ekologicznej nadal przeważają dobrze wykształcone kobiety w średnim wieku. Jednak w ciągu półtora roku istotnie zwiększył się udział najmłodszej grupy wiekowej (od 18 do 24 lat) w tym segmencie. 

W kontekście odczuwalnych skutków inflacji i wrażliwości cenowej konsumentów, dla których wyższa cena produktów ekologicznych może stanowić podstawową barierę zakupu, brak istotnych zmian udziału eko-świadomych w rynku może wydawać się zaskakujący. Czyżby postawy proekologiczne były tak głęboko zakorzenione wśród tej grupy badanych? Jednym z możliwych wyjaśnień utrzymującego się udziału eko-świadomych w rynku rzeczywiście jest gotowość konsumentów o postawach proekologicznych do zapłacenia wyższej ceny za produkty przyjazne środowisku. Dodatkowo, w ostatnim czasie ceny wielu produktów ekologicznych i konwencjonalnych zbliżyły się do siebie. To oznacza, że sięgając po wyroby eko, nie musimy już ponosić tak dużych dodatkowych kosztów, jak to miało miejsce wcześniej.