Będzie obowiązek segregacji odpadów budowlanych

obowiązek segregacji odpadów budowlanych

Od 1 stycznia 2025 wszystkie firmy budowlane czy remontowe będą musiały segregować odpady powstałe przy okazji prowadzonych inwestycji zapowiedziała Anita Sowińska — podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Wg zapowiedzi MKiŚ od 1 stycznia 2025 roku odpady budowlane zbierane będą z podziałem na sześć frakcji: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne (beton, cegłę, płytki, i materiały ceramiczne oraz kamienie). Początkowo przepis ten miał obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Po analizie przepisów d oraz z uwagi na zgłaszane wątpliwości interpretacyjne dotyczące brzmienia termin ten zmieniono na 1 stycznia 2025.

Obowiązek będzie dotyczył wszystkich firm budowlanych czy remontowych. Inwestorzy będą mogli prowadzić selektywną zbiórkę samodzielnie lub zlecić to zadanie zewnętrznej firmie. Osoby prywatne prowadzące remont na własną rękę — tak jak do tej pory — będą na własny koszt zamawiać w gminach kontener na odpady budowlane.

Odpady budowlane – gdzie wyrzucać?

Odpadów budowlanych nie można wyrzucać do zwykłego kontenera na śmieci. Takie zachowanie grozi grzywną. W zależności od ich rodzaju powinny być odpowiednio magazynowane, a następnie wywiezione do miejsca ich utylizacji. Im lepiej je posortujemy, tym koszty ich utylizacji będą niższe. Jeżeli odpadów budowlanych nie mamy zbyt wiele można je samemu dowieźć do znajdującego się na terenie każdej gminy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK

Trzeba pamiętać, że taką możliwość mają jedynie osoby fizyczne i dotyczy ona odpadów powstałych w gospodarstwach domowych.