Prezes Suneksu sprzedał w ABB 2 mln akcji spółki po cenie 12 zł za sztukę

Warszawa, 14.02.2024 (ISBnews) – Prezes i akcjonariusz Suneksu Romuald Kalyciok poinformował o zakończeniu procesu ABB (przyśpieszona budowa księgi popytu). Liczba sprzedanych akcji wyniosła 2 mln co stanowi 9,86% kapitału zakładowego spółki, a cena sprzedaży została ustalona na 12 zł, podała spółka.

Intencją głównego akcjonariusza jest, że pozyskane 24 mln zł ze sprzedaży przeznaczy na akwizycje na rynku niemieckim oraz rozwój infrastruktury produkcyjnej w Raciborzu wspierające długoterminowy rozwój i budowę wartości dla akcjonariuszy Suneksu, podano.

"Inwestorzy instytucjonalni wyrazili duże zainteresowanie akcjami Suneksu, cieszy nas, że nasz potencjał został dostrzeżony i razem będziemy mogli budować wartość spółki. Pozyskany kapitał będzie ważnym impulsem do dalszego dynamicznego rozwoju Suneksu, wzmocnienia obecności na rynku niemieckim oraz rozbudowy mocy produkcyjnych w zakładzie w Raciborzu" – powiedział Kalyciok, cytowany w komunikacie.

ABB zostało przeprowadzone w formie subskrypcji prywatnej w ramach oferty publicznej skierowanej do maksymalnie 149 inwestorów lub do inwestorów kwalifikowanych lub do inwestorów mogących nabyć akcje za minimum 100 tys. euro. Pośredniczącym w transakcji był Dom Maklerski Q Securities.

"Romuald Kalyciok i Polska Ekologia podpisali z Domem Maklerskim Q Securities umowy lock-up zakładającej 12-miesięczny okres ograniczenia możliwości sprzedaży pozostałych posiadanych akcji (w tym także akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Suneksu)" – czytamy dalej.

Jak informowano wcześniej, zarząd spółki zakłada, że po przeprowadzeniu ABB Sunex w ramach możliwego kapitału docelowego przeprowadzi emisję skierowaną do Romualda Kalycioka.

"Celem takiej operacji jest, by po przeprowadzeniu podwyższenia prezes posiadał, pośrednio i bezpośrednio, taką samą liczbę akcji Sunex, jak przed ABB. W ramach podwyższenia planowane jest wyemitowanie takiej samej liczby akcji, po takiej samej cenie, jak ustalona w ABB. Finalnie, nowo wyemitowane akcje Suneksu objęte przez Romualda Kalycioka zostaną zwrócone do kontrolowanej przez niego spółki Polska Ekologia tytułem spłaty pożyczki" – napisano w komunikacie.

Sunex jest producentem innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. Firma powstała w 2002 roku w Raciborzu. Oferuje m.in.: pompy ciepła, kolektory słoneczne, termosyfony, systemy montażowe, systemy połączeniowe, zasobniki, grupy pompowe, stacje wymiany ciepła, regulatory solarne. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

(ISBnews)