III TECHCO Forum już za nami

TECHCO

29 i 30 listopada 2022 odbyło się spotkanie branży chemicznej, organizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC) – III TECHCO Forum. Wydarzenie stanowiło niezwykłą okazję do dyskusji, prezentacji, omawiania case studies i najnowszych rozwiązań produktowych dla całego polskiego przemysłu.

– Kończący się 2022 rok nie był dla chemii łatwy. Sytuacja wojenna wpłynęła na zachowania całej gospodarki, w tym oczywiście przemysłu chemicznego, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Mierzymy się, jako branża po raz kolejny – po trudach związanych z pandemią COVID–19 – z nową rzeczywistością. Wojna w Ukrainie pozycjonuje potrzeby branży w sposób oczywisty. Jednak musimy również jako sektor, sprostać szeregowi wyzwań związanych z aktualnymi ambitnymi unijnymi celami klimatycznymi. Należy pamiętać i podkreślić, że Polska Chemia stoi w centrum zielonej transformacji i bez udziału naszej branży te przemiany nie będą możliwe. W Polsce skutki agresji Rosji na suwerenne państwo ukraińskie odczuły zwłaszcza energochłonne gałęzie przemysłu. Wojna za naszą wschodnią granicą w dobitny sposób pokazała, jak ważne staje się uniezależnienie od rosyjskich surowców. Transformacja ekologiczna, przed którą stoi cała Europa, w bieżących okolicznościach zyskała na znaczeniu jeszcze bardziej. Trwający konflikt zbrojny uświadomił nam, że „zielone przemiany” to nie tylko konieczna odpowiedź na zmiany klimatu i zapewnienie lepszej jakości życia. To także inwestycja w bezpieczeństwo i niezależność energetyczną. O tym wszystkim rozmawialiśmy podczas naszego wydarzenia w ramach trzech forów tematycznych – Forum Rozwoju Przemysłu, Środowiska i Bezpieczeństwa, chcąc pokazać, jak bardzo te obszary się wzajemnie przenikają – tymi słowami dr inż. Tomasz Zieliński, prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego podsumowuje konferencję TECHCO Forum.

Tegoroczne TECHCO Forum było okazją do wymiany opinii oraz doświadczeń pomiędzy zaproszonymi prelegentami oraz uczestnikami. W panelach dyskusyjnych, rozmowach eksperckich i licznych prezentacjach uczestniczyli przedstawiciele różnych firm i organizacji reprezentujących branżę chemiczną. Na forum gościli też reprezentanci sektora bankowego, świata akademickiego, jak również administracji. Część rozmów wydarzenia moderowali eksperci PIPC: Marcin Przygudzki – Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji, dr inż. Anna Zalewska – Senior Ekspert, Pion Rzecznictwa i Legislacji, Klaudia Kleps – Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert. 

Program tegorocznej edycji konferencji uwzględniał aktualne trendy oraz wyzwania, przed którymi stoi cały polski przemysł, w tym chemiczny.

Forum Rozwoju Przemysłu

Pierwszym punktem w agendzie była przygotowana przez eksperta Deloitte – Piotra Hałonia prezentacja „Prognozy i przewidywane trendy dla przemysłu w obecnej rzeczywistości”. Ekspert omówił bieżącą sytuację rynkową z perspektywy całego sektora przemysłowego. M.in. w kontekście rynku gazu i rynku energii elektrycznej, a także stanowiła analizę trendów i rozwiązań w najbliższej przyszłości.

Kolejnym punktem konferencji był panel dyskusyjny pt. „Kondycja przemysłu – diagnoza na dziś, prognoza na jutro”. Uczestnicy dyskutowali o tym, jak bieżąca sytuacja wpływa na kondycję przedsiębiorstw, jak również czego potrzebuje przemysł, by przetrwać. Zastanawiali się także, jak uwarunkowania geopolityczne wpłyną na tempo zielonej transformacji.

Drugi z paneli dyskusyjnych miał tytuł „Plan awaryjny przemysłu. Konsekwencje, priorytety, rozwiązania” Prelegenci zwrócili uwagę, iż przemysł to system naczyń połączonych. Destabilizacja jednego elementu może wywołać efekt domina w całym łańcuchu dostaw. Debatowali również o tym, jak utrzymać produkcję w obliczu kryzysu. Ponadto analizowali strategie działania i reagowania w trudnych czasach, wskazywali, że przemysł – by przetrwać –potrzebuje stabilnego otoczenia regulacyjnego i odpowiedniego wsparcia.  

Forum Środowiskowe

Drugi z bloków tematycznych stanowiło – podzielone na dwa dni wydarzenia – Forum Środowiskowe. Na początku odbyła się prezentacja dotycząca ogólnych trendów i kierunków zmian z obszaru środowiska. Bezpośrednio po niej miały miejsce prezentacje konkretnych rozwiązań i narzędzi w zakresie energetyki. Eksperci omawiali m.in.: środowiskowe aspekty REpowerEU, czyli planu Komisji Europejskiej polegającego na uniezależnieniu Europy od rosyjskich paliw kopalnych; innowacje w zakresie zrównoważonej energii; zastanawiali się również nad opłacalnością mierzenia śladu węglowego. Prezentowali zagadnienia dotyczące obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych oraz digitalizacji w kontekście podnoszenia efektywności energetycznej w przemyśle chemicznym.

W ramach części środowiskowej odbyła się również rozmowa ekspercka na temat 30-lecia Programu „Odpowiedzialność i Troska” w Polsce, który działa w naszym kraju od 1992 r. pod auspicjami PIPC. Realizacja Programu wymaga wdrożenia, ewidencji i śledzenia kluczowych wskaźników, odnoszących się do takich obszarów jak ochrona środowiska, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo procesowego i bezpieczeństwo pracy, o czym – z perspektywy Realizatora Programu – opowiadali Bożena Cichocka, Prezes Zarządu, Fundacja ANWIL oraz Adam Tworkowski, Dyrektor Biura Ochrony Środowiska, PKN ORLEN Ważnym punktem tegorocznej edycji TECHCO Forum, w części poświęconej środowisku, było wręczenie certyfikatów Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care, które otrzymały Spółki: ANWIL S.A. oraz Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A.

O ESG na TECHCO

Istotny element bloku poświęconego środowisku stanowił trzeci panel dyskusyjny – „ESG – jak skutecznie zmierzyć się z zieloną rewolucją?”. Zaproszeni do niego eksperci omawiali m.in. wpływ ESG na łańcuchy dostaw i związane z tym zmiany w relacjach B2B i B2C, dyskutowali o wpływie światowych kryzysów – takich jak pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie – na „zielone regulacje” oraz o podejściu sektora bankowego do finansowania rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG. 

Pierwszy dzień części środowiskowej zwieńczył warsztat na temat ESG, który poprowadził Paweł Dudojc, Counsel, Kancelaria DWF. Ekspert opowiedział, co stanowi „klucz do ESG”. Omówił rolę i znaczenie aspektu „Governance” (dotyczącego ładu korporacyjnego przedsiębiorstw), tłumaczył, jak ustrukturyzować proces budowania systemu ESG, czym jest „audyt otwarcia” ESG i co dokładnie składa się na jego wdrożenie, a także jak duże znaczenie ma wsparcie powdrożeniowe.

W drugim dniu tegorocznego TECHCO Forum na blok środowiskowy składały się prezentacje dotyczące rozwiązań IT w służbie klimatu, ukazujące cyfryzację, cyfrowego bliźniaka i sztuczną inteligencję jako środki wspierające cele dekarbonizacyjne. Eksperci omówili również rozwiązania pro-ekologiczne w nowoczesnym laboratorium analitycznym, a także zastosowanie zintegrowanego układu membranowego do odzysku wody ze ścieków powstających w zakładach przemysłowych. Forum środowiskowe zwieńczył drugi z warsztatów – „Policz ślad węglowy swojej organizacji – warsztat z monitorowania i zarządzania emisją gazów cieplarnianych”. Poprowadziła go Weronika Czaplewska, Chief Strategy Officer, Envirly, która opowiedziała o tym, jak liczyć, monitorować, ograniczać 
i zarządzać emisjami gazów cieplarnianych. Wskazała, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wyliczeniach śladu węglowego w branży chemicznej, na koniec zaś zaprezentowała narzędzie do zarządzania śladem węglowym organizacji.

Forum Bezpieczeństwa

Trzeci z bloków tematycznych dotyczył obszaru bezpieczeństwa. Otworzył go panel dyskusyjny – „Inwestycje w bezpieczeństwo – jak zapobiegać kryzysom?”. Omawiano wpływ obecnych zagrożeń i wyzwań na bezpieczeństwo procesowe i technologiczne. Dyskutowano na temat projektowania instalacji w obecnym czasie. Także o tym, czy możliwe jest uwzględnienie wszystkich potencjalnych ryzyk i zagrożeń.  Rozmowy toczyły się również wokół wyzwań i możliwości związanych z produkcją chemikaliów. 

W ramach części o bezpieczeństwie odbyła się także rozmowa na temat unijnej Strategii 
ds. zrównoważonych chemikaliów, według której chemikalia mają być bezpieczne i zrównoważone już na etapie projektowania. Kolejny element stanowiły prezentacje rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Przedstawiano m.in. możliwości dzisiejszej techniki w zdalnym nadzorowaniu miejsc pracy podczas przestoju technologicznego. Omówiono kwestie zapewnienia bezpieczeństwa personelu podczas serwisowania systemów detekcji gazów. Na zakończenie Forum Bezpieczeństwa goście prezentowali tematykę badań materiałów niebezpiecznych w myśl przepisów Umowy ADR oraz Rozporządzenia CLP. Także wyjaśniali, jak sprostać wyzwaniom z zakresu odpowiedzialnego zarządzania infrastrukturą produkcyjną, ochrony zdrowia personelu i środowiska naturalnego w zgodzie z trendami i zmieniającą się rzeczywistością.