Rynek cPPA płynie do biznesu – rośnie liczba kontraktów i wolumen energii

PPA

Kontrakty cPPA  od kilku lat przeżywają dynamiczny rozwój. Od początku 2018 do października 2023 r. podpisano w Polsce ok. 63 umów cPPA – wynika z raportu RE-Source Poland Hub i DWF „Rynek cPPA w Polsce”. Zwiększa się również całkowity wolumen energii w zawieranych umowach – wynosi on już ok 5,2 TWh/rok. Stanowi to kilka procent zapotrzebowania na energię elektryczną w kraju. 

Dzięki rozwojowi energetyki wiatrowej w minionym roku Polska awansowała w rankingu atrakcyjności państw dla inwestorów w odnawialne źródła energii, o 2 miejsca – na 15. pozycję. Na rynku cPPA Polska ma wciąż stabilne, 10. miejsce – wynika z rankingu EY RECAI. To bardzo cieszy, zwłaszcza, że za nami trudny rok dla umów cPPA.

Z danych zebranych przez RE-Source Poland Hub wynika, że w okresie od początku 2018 do października 2023 r. w Polsce podpisano ok. 63 umów cPPA, w latach 2018-2020 – 12; w 2021 r. – 15; w 2022 r. – 17; w 2023 r. (do października) – 19. Pierwszą umową cPPA podpisaną w Polsce był kontrakt między Mercedes Benz a wytwórcą VSB.

Rynek odnawialnych źródeł energii ewoluuje i dojrzewa do nowego typu umów, w zakresie kontraktowania zielonej energii. Odbiorcy coraz szybciej dostosowują się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i zaczynają korzystać z nowych dostępnych instrumentów. Możliwość zakupu zielonej energii to obecnie jedno z kluczowych wyzwań, ale i możliwości, z jakimi mamy do czynienia na polskim rynku energii elektrycznej. Odbiorcy energii są coraz bardziej świadomi znaczenia wpływu prowadzonej działalności na środowisko, dlatego coraz częściej szukają sposobu jego ograniczenia – mówi Szymon Kowalski, wiceprezes RE-Source Poland Hub.

Z szacunkowych danych RE-Source Poland Hub wynika, że w latach 2018-2020 na polskim rynku w ramach umów cPPA zakontraktowanych było średnio ok. 1170 GWh zielonej energii na rok. W 2021 r. w  ramach umów cPPA zakontraktowanych było ok. 1284 GWh na rok. W 2022 r. szacowana całkowita ilość zakontraktowanej energii wyniosła ponad 1240 GWh na rok. W okresie od stycznia października 2023 r. zakontraktowano ok. 1560 GWh/rok zielonej energii. Największe zawarte w tym okresie kontrakty to m. in.: umowa Lafarge Cement oraz KGAL Investment. Ponadto w 2023 r. Qair Polska podpisał 12 letnią umowę cPPA na ok. 2 TWh zielonej energii w okresie trwania kontraktu.

cPPA złagodzą wahania cen

Autorzy raportu przewidują, że w  2024 r. kwestie związane z ceną energii elektrycznej, będą oprócz kwestii środowiskowych, w dalszym ciągu jednymi z głównych czynników wpływających na chęć zawieranie umów cPPA przez odbiorców. Ceny energii elektrycznej negocjowane w ramach takich umów są zazwyczaj niższe od cen, jakie mogą oni otrzymać na rynku energii. Tym samym zapewniają im większe oszczędności. Ponadto w 2024 r. konsumenci korporacyjni będą w ten sposób mogli zabezpieczyć się przed wahaniami cen energii elektrycznej.

Przewidujemy, że w 2024 r. umowy cPPA będą nadal najbardziej elastycznym instrumentem, za pomocą którego odbiorcy korporacyjni mogą realizować cele w zakresie ESG w kwestiach środowiskowych. A są one coraz bardziej istotne w praktyce dla renomowanych firm. Podpisanie każdego kolejnego kontraktu cPPA spotyka się z  zainteresowaniem zarówno całej branży energetycznej, jak i konkurentów oraz konsumentów, oraz jest postrzegane jako godny promocji sukces w dążeniu do zeroemisyjności – mówi dr Karol Lasocki, partner kierujący departamentem OZE w kancelarii prawnej DWF Poland.

cPPA dla samorządów i rynku nieruchomości?

Z raportu „Rynek cPPA w Polsce” wynika, że w większości przypadków odbiorcami są firmy z sektora produkcyjno-przemysłowego. Polska branża cementowa również chętnie zawiera umowy cPPA, przykładem są m. in. zakłady Lafarge czy Górażdże. Podobny trend utrzymuje się w sektorze telekomunikacyjnym, gdzie największymi odbiorcami zielonej energii są m.in. Orange Polska i T-Mobile. Coraz częściej w roli odbiorców występują również firmy z sektora nieruchomości, które kupują zieloną energię w celu utrzymania wynajmowanych nieruchomości. Potencjał do dalszego wzrostu jest olbrzymi, jednak nadal eksperci dostrzegają wyzwania stojące na drodze do dalszego rozwoju rynku cPPA.

Zakłada się, że zainteresowanie umowami cPPA w 2024 r. będzie rosło również wśród mniejszych polskich firm. W wielu przypadkach, ze względu na brak określonego ratingu oraz wolumen zużycia często nie pokrywający pełnej produkcji źródła, nie są one dziś jeszcze traktowane przez wytwórców OZE jako najlepszy partner do zawierania tego typu umów. Mniejsze firmy mogą jednak łączyć siły w celu zwiększenia atrakcyjności takich klastrów dla wytwórców. Jeden z możliwych scenariuszy wskazuje, że w 2024 r. w Polsce może też jeszcze wzrosnąć liczba umów cPPA zawieranych między wytwórcami OZE a  firmami z branży nieruchomości. Szczególnie w zakresie dotyczącym powierzchni biurowych lub magazynowych.

Autorzy raportu przewidują, że w 2024 r. również jednostki samorządu terytorialnego mogą zainteresować się możliwościami zawierania umów cPPA do czego zgodnie z prawem są uprawnione. Umowy zawierane z samorządami mogą stworzyć w tym zakresie zupełnie nowy podsektor.