Tauron zawarł umowę na 750 mln zł kredytu z BGK na rozwój OZE i sieci dystrybucji

Warszawa, 10.01.2024 (ISBnews) – Tauron Polska Energia podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę kredytu na kwotę 750 mln zł, z którego sfinansuje lub refinansuje wydatki w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz rozwój sieci dystrybucyjnych, podała spółka. Oprocentowanie kredytu będzie obliczane w oparciu o zmienną stopę procentową odpowiednią dla danego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę uzależnioną od wypełnienia wskaźnika zrównoważonego rozwoju, tj. wskaźnika zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej Grupy Tauron.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka miała 36,31 mld zł przychodów w 2022 r.

(ISBnews)