GUS: udział OZE w końcowym zużyciu energii to 16,8 proc.

Wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2022 r. wyniósł w Polsce 16,81 proc. i wzrósł o 8,13 pkt proc. w porównaniu z 2009 r. oraz o 1,2 pkt proc. w porównaniu z 2021 r..

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce wzrósł o 3,84 pkt proc. w stosunku do 2021 r. Czynnikami, które wpłynęły na zwiększenie się wartości tego wskaźnika były wzrost końcowego zużycia odnawialnej energii elektrycznej brutto (o 20,5 proc.) oraz spadek końcowego zużycia energii elektrycznej brutto (o 1,5 proc.).

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w ciepłownictwie i chłodnictwie w 2022 r. wyniósł 22,71 proc. Czynnikami, które wpłynęły na wzrost tego wskaźnika był spadek zarówno końcowego zużycia energii odnawialnej na ogrzewanie i chłodzenie (o 0,6 proc.) oraz całkowitego końcowego zużycia energii brutto na ogrzewanie i chłodzenie (o 8,1 proc.), wskazał też Urząd.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w transporcie w 2022 r. wyniósł 5,53 proc.. Spadek wartości wskaźnika (o 0,13 pkt proc.) był spowodowany spadkiem końcowego zużycia energii odnawialnej w transporcie (o 0,5 proc.) oraz wzrost całkowitego końcowego zużycia energii brutto w transporcie (o 1,9 proc.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) ustanowiła nowe cele dla Unii Europejskiej na rok 2030, a także zmodyfikowała zasady obliczania udziałów energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu brutto, począwszy od 2021 r., przypomniał GUS.

Wskazał też, że Polska przekazała 30 grudnia 2019 r. do Komisji Europejskiej „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”. Zawarte zostały w nim, m.in. cele dot. wskaźników odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z nim Polska osiągnie 21 proc. udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto oraz 14 proc. w końcowym zużyciu energii w transporcie do 2023.. „Krajowy plan” wyznaczył cel dla rocznego wzrostu udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie na poziomie 1,1 pkt proc. średniorocznie, zaś w przypadku transportu cel na rok 2030 to 14 proc..

Żródło: ISBnews