Polenergia Obrót ma umowy na sprzedaż energii dla Mercedes-Benz MP za szac. 131,41 mln zł

Warszawa, 09.02.2024 (ISBnews) – Polenergia Obrót (POLO) – spółka zależna Polenergii – zawarła z Mercedes-Benz Manufacturing Poland umowy PPA i PPA+ dotyczące sprzedaży całej energii elektrycznej zużywanej przez Mercedes-Benz, podała Polenergia. Łączna szacowana suma przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i gwarancji pochodzenia na podstawie tych umów może wynieść ok. 131,41 mln zł.

Sprzedaż obejmuje m.in. część energii elektrycznej wyprodukowanej przez następujące instalacje odnawialnych źródeł energii: farmę wiatrową Dębsk o mocy zainstalowanej 121 MW oraz farmę fotowoltaiczną Sulechów 3 o mocy zainstalowanej wynoszącej 9,84 MW, jak również oraz gwarancje pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w liczbie odpowiadającej ilości sprzedawanej energii elektrycznej, a także bilansowania handlowego potrzeb kupującego, wskazano.

"Łączna szacowana suma przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i gwarancji pochodzenia na podstawie Umów PPA i PPA+ może wynieść około 131 414 173,53 zł netto" – czytamy w komunikacie.

"Okres sprzedaży energii elektrycznej i gwarancji pochodzenia w ramach Umów PPA i PPA+ rozpoczyna się od dnia 1 marca 2024 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2027 r., przy czym rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej i gwarancji pochodzenia uzależnione jest od pomyślnego zakończenia procesu zmiany na POLO sprzedawcy energii elektrycznej dla kupującego. W przypadku, w którym proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej na POLO nie zostanie zakończony do dnia 29 lutego 2024 r. i jeżeli POLO i kupujący nie uzgodnią innej daty zakończenia wskazanego procesu zmiany sprzedawcy, umowy PPA i PPA+ mogą zostać rozwiązane przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym" – czytamy dalej.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 7,09 mld zł przychodów w 2022 r.

(ISBnews)