PGE Dystrybucja pozyskała 43 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW na magazyny energii

Warszawa, 06.12.2023 (ISBnews) – PGE Dystrybucja – spółka z Grupy PGE – pozyskała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na realizację inwestycji pn. "Budowa trzech magazynów energii: Warta, Jeziorsko i Cisna, w celu stabilizacji pracy sieci", podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 88,5 mln zł, a pozyskana kwota dofinansowania to ponad 43 mln zł.

"Trzy nowe magazyny energii o łącznej mocy 7 MW i pojemności 19 MWh zostaną wybudowane na obszarach szczególnie narażonych na przerwy w zasilaniu i pogorszenie parametrów jakościowych sieci, tj. w województwach podkarpackim i łódzkim. Każdy z trzech magazynów w przypadku awarii zapewni ciągłość zasilania przez co najmniej 2 godziny dając czas na usunięcie usterki, a klientom większą pewność i stabilność dostaw energii. Magazyny wykorzystywane będą również do bilansowania sieci, co pozytywnie wpłynie na możliwość przyłączania nowych instalacji OZE" – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

"Rozpoczęliśmy finansowanie projektów związanych ze stabilizacją sieci. Ich celem jest poprawa parametrów jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej m.in. poprzez jej dostosowanie do wymagań związanych z rozwojem źródeł OZE" – dodał wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski.  

Budowa magazynów na terenie Rejonu Energetycznego Sanok i Sieradz podyktowana była koniecznością zapewnienia bezpiecznych dostaw energii elektrycznej do odbiorców zamieszkujących tereny dotychczas narażone na częste przerwy w zasilaniu oraz pogorszenie parametrów napięciowych w czasie awarii na linii podstawowego zasilania. W sytuacji zaistnienia awarii na danym obszarze, możliwe będzie zasilanie odbiorców zmagazynowaną energią do czasu przywrócenia zasilania na sieciach dystrybucyjnych lub do minimalnego poziomu rozładowania magazynu, po czym nastąpi automatyczne przywracanie do układu normalnego (likwidowanie wyspy). Standardowa praca magazynu energii przez większość czasu polegać będzie na trybie czuwania, w którym magazyn energii będzie cyklicznie doładowywał się, aby posiadać zadaną pojemność i gotowość do awaryjnego zasilenia obszaru w razie zaniku napięcia w sieciach dystrybucyjnych, wyjaśniono.

Projekt jest realizowany w okresie 1 stycznia 2022 – 31 grudnia 2026. Całkowity koszt inwestycji to 88 461 600 zł, koszty kwalifikowalne 71 920 000 zł, a wnioskowana dotacja wynosi 43 152 000 zł.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)