Elektryfikacja transportu ciężkiego: problem dekarbonizacji sektora

Elektryfikacja transportu ciężkiego

Największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o termoemisyjność w motoryzacji z pewnością jest tzw. transport ciężki. Projekt eHDV Infrastructure Lab ma wspomóc polskie „know-how” we wdrażaniu i eksploatacji stacji ładowania oraz rozwoju elektromobilności w tym sektorze transportu towarów. Projekt koordynuje Polskie Stowarzyszenie Paliw Aleternatywnych.

Elektryfikacja transportu ciężkiego: rola lokalnego know-how

W obliczu coraz większych wyzwań stawianych przed sektorem transportu ciężkiego w zakresie elektryfikacji floty i rozbudowy infrastruktury ładowania, PSPA zainaugurowało sektorowy projekt „eHDV Infrastructure Lab” (www.ehdv.eu). Jest to kompleksowa inicjatywa ukierunkowana na rozwój elektrycznych pojazdów ciężarowych, realizowana w regionie CEE. Jednym z podstawowych założeń projektu „eHDV Infrastructure Lab” jest budowa polskiego „know-how” w zakresie rozwoju elektromobilności w sektorze pojazdów wysokotonażowych. Podczas prac określone zostaną wymagania techniczne dla stacji ładowania oraz wskazane będą potencjalne lokalizacje hubów eHDV w naszym kraju. Dokonana zostanie także analiza potencjalnych mechanizmów wsparcia rynku, a docelowo planowane jest uruchomienie pilotażowego hubu ładowania elektrycznych pojazdów ciężarowych.

– Projekt „eHDV Infrastructure Lab” to ważny krok sektora transportu w kierunku dekarbonizacji i tym samym neutralności klimatycznej. „eHDV Infrastructure Lab” to jeden z największych tego typu projektów realizowany w regionie CEE. Specjalna grupa ekspercka składająca się z przedstawicieli z sektora: logistyki, retailu, OEM oraz jednostek administracji publicznej dąży do budowy w pełni funkcjonalnego, pierwszego w Polsce hubu ładowania dedykowanego elektrycznym pojazdom ciężarowym. Działania te mają być impulsem do rozwoju całego sektora elektromobilności. Pomogą też utrzymać konkurencyjność polskiego rynku transportowego na arenie międzynarodowej – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Szeroka reprezentacja branży

Przekrój przedsiębiorstw angażujących się w projekt pozytywnie świadczy o wzrastającej świadomości potrzeby aktywnego udziału w rozwoju elektromobilności w szeroko rozumianym łańcuchu dostaw

Paiętajmy że sektor transportu ciężkiego – kluczowy w dążeniu Europy do osiągnięcia neutralności klimatycznej – stoi w obliczu szeregu wyzwań związanych z elektryfikacją flot. Czeka go też wyzwanie związane z rozbudową ogólnodostępnej infrastruktury ładowania. Pojazdy ciężarowe odpowiadają za 5 proc. ogólnego parku samochodów poruszających się po drogach Starego Kontynentu. Generują przy tym 19,2 proc. ogólnej emisji dwutlenku węgla (CO2) pochodzącego z transportu drogowego w Unii Europejskiej (UE). Głównym determinantem rozwoju rynku w kierunku dekarbonizacji jest unijne rozporządzenie nr. 2019/1242. Ustanawia ono normy emisji CO2 dla pojazdów ciężkich o dużej ładowności.

Elektryfikacja transportu ciężkiego: co 60. km na TEN-T

To właśnie w nim zawarto rozporządzenia w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR). Celem jest zagęszczenie sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych i wodorowych. W przypadku Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) strefy ładowania pojazdów ciężarowych nie powinny znajdować się dalej niż 60 km od siebie. Ich moc wyjściowa ma wynosić 1400 kW najpóźniej na koniec 2025 roku. Do końca 2030 roku ma się ona zwiększyć do 3500 kW. W przypadku sieci kompleksowej TEN-T odległość pomiędzy stacjami nie powinna być większa niż 100 km. Wymienione wcześniej moce powinny być osiągnięte odpowiednio do 2030 i 2035 roku. Ponadto liczba stacji miałaby sięgnąć 1 mln w 2025 r. W 2030 wzrośnie do 2,5 mln; w 2040 r. do 11,4 mln i 16,3 mln w 2050 r.

– Aby sprostać unijnym regulacjom i wyjść naprzeciw oczekiwaniom obecnych i przyszłych użytkowników samochodów elektrycznych, Polska już wkrótce powinna stać się gigantycznym placem budowy nowych ładowarek. Inwestycje powinniśmy liczyć w tysiącach nowych stacji i to w perspektywie najbliższych kilku lat. Jednym z większych wyzwań jest właśnie sektor transportu ciężkiego. Jest on jednak kluczowy – dodaje Maciej Mazur.

Elektryfikacja transportu ciężkiego: Polska liderem sektora

Polska to lider sektora transportu ciężkiego w Europie. Co 5. pojazd o DMC powyżej 3,5 tony w Unii Europejskiej (UE) zarejestrowany jest w naszym kraju. Obsługująca niemal jedną trzecią przewozów towarowych UE, zobligowana jest do objęcia aktywnej roli w elektryfikacji tego sektora, a także rozbudowie infrastruktury ładowania. Ponad 150 tys. podmiotów z krajowej branży przewozu towarów, musi ponownie zdefiniować strategię w zakresie ochrony środowiska. Dodatkowo zweryfikować model biznesowy oraz podejścia do zarządzania flotą. Dziś w 98 proc. opiera się ona na pojazdach wyposażonych w silniki Diesla. Działania Polski w zakresie elektryfikacji samochodów ciężkich stanowią kluczowy czynnik rozwoju elektromobilności nie tylko w Polsce, ale i całej Europie.

Inicjatorzy przedsięwzięcia uruchomili stronę internetową dedykowana rozwojowi elektromobilności w sektorze pojazdów ciężarowych w Polsce oraz Europie (www.ehdv.eu). Platforma stanowić będzie główne źródło informacji na temat postępów projektu oraz inicjatyw podejmowanych na rynku eHDV.