Eco-Miasto: przyjazne miasta receptą na trudne czasy

Eco-Miasto

Dobiegła końca 10. jubileuszowa edycja programu Eco-Miasto zorganizowana pod hasłem „Miasta. Ludzie. Przyszłość.”.

Według GUS (2020), 60 proc. ludności Polski mieszka dzisiaj na terenach zurbanizowanych. Szacuje się też, że do 2050 r. prawie 85 proc. Europejczyków będzie mieszkać w miastach. Obszary miejskie są terenami najszybszego rozwoju, ale procesy urbanizacyjne potęgują podatność na zagrożenia związane ze zmianą klimatu. Na całym świecie najszybszy wzrost podatności na zagrożenia i narażenia występuje w miastach i osiedlach, w których zdolności adaptacyjne są ograniczone. Także notowane w ostatnich latach następujące po sobie w szybkim tempie rekordy pomiarów temperatury i coraz częstsze ekstrema pogodowe, uświadamiają mieszkańcom pilną potrzebę modernizacji. Wszystko po to, aby przygotować miasta na nadchodzące wyzwania. 

 — Co miesiąc, co kwartał, co rok, krzywe temperatur się zmieniają i widzimy, że najcieplejsze miesiące to te ostatnie. To musi nas niepokoić. Miasta stanowią problem, ale miasta niosą też rozwiązania. I tak naprawdę, musimy je znaleźć w miastach, bo w nich żyjemy. I tutaj wlaśnie Eco-Miasto odgrywa ważna rolę, ponieważ mówimy o miastach zrównoważonych, gdzie musimy godzić styl życia ze środowiskiem naturalnym — przekonywał, prof. Carlos Moreno, dyrektor Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Panthéon-Sorbonne i gość specjalny konferencji.

Miasta. Ludzie. Przyszłość.

Konferencja Eco-Miasto 2023 „Miasta. Ludzie. Przyszłość.” była punktem kulminacyjnym jubileuszowej, 10. edycji projektu Eco-Miasto. Podczas wydarzenia zwrócono uwagę na to, jak istotne jest międzysektorowe współdziałanie, ale także umiejętne pobudzanie zaangażowania w aktywność na rzecz globalnego klimatu i dobra wspólnego w wymiarze lokalnym. 

— Żyjemy w trudnych czasach. W czasach ogromnych wyzwań planetarnych, ale też wyzwań geopolitycznych. W czasach utraty bioróżnorodności, kryzysów: klimatycznego, wodnego, zanieczyszczeń środowiska, surowcowego. W tym czasie miasta stanowią integralną część naszego krajobrazu i to właśnie tu mamy szansę zmierzyć się z tymi problemami, ale też tworzyć rozwiązania. W tej edycji skupiamy się właśnie na tym aspekcie życia miast — powiedziała otwierając wydarzenie Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa.

Nagrody dla samorządów — finał 10. edycji konkursu Eco-Miasto

Zwieńczeniem jubileuszu 10-lecia była ceremonia ogłoszenia zwycięzców 10. edycji konkursu Eco-Miasto. Jury nagrodziło siedem miejskich projektów w czterech kategoriach i dwóch grupach konkursowych. W tym roku, w kategorii Zielono-Błękitna Infrastruktura, jury przyznało tylko jedną nagrodę – dla miasta w grupie poniżej 100 tysięcy mieszkańców. 

Efektywność energetyczna, OZE i jakość powietrza

  • Warszawa (miasto powyżej 100 tysięcy mieszkańców) za konsekwentne działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej (program STOP SMOG, modernizacja oświetlenia ulicznego) oraz promowanie odnawialnych źródeł energii. 
  • Konin (miasto do 100 tysięcy mieszkańców) za kompleksowe podejście do poprawy efektywności energetycznej budynków. A także za inicjatywę edukacyjną, wspierającą mieszkańców w poprawie efektywności energetycznej i redukcji zanieczyszczeń w gospodarstwach domowych. 

Odpady i gospodarka obiegu zamkniętego

  • Poznań (miasto powyżej 100 tysięcy mieszkańców) za wysoki poziom recyklingu i innowacyjne działania związane z recyklingiem odpadów komunalnych. Doceniono ponadto m.in. projekt “Gratowiska”, który możliwia on ponowne wykorzystanie przedmiotów. 
  • Kępno (miasto do 100 tysięcy mieszkańców) za efektywne działania zapobiegające powstawaniu odpadów, w tym „klamotowisko”. Dodatkowo za kampanie edukacyjne promujące odpowiedzialną gospodarkę odpadami. 

Zielono-błękitna infrastruktura

Jury zdecydowało nie przyznać nagrody głównej w grupie miast powyżej 100 000 mieszkańców.

  • Niepołomice (miasto do 100 tysięcy mieszkańców) nagroda za projekt „Błonia Niepołomickie”, czyli nowy park o powierzchni prawie 6 ha, ulokowany niedaleko Zamku Królewskiego. 

Kategoria zrównoważona mobilność

  • Rybnik (miasto powyżej 100 tysięcy mieszkańców) za innowacyjne podejście do transportu zbiorowego, w tym zakup autobusów elektrycznych oraz budowę ogólnodostępnej stacji zasilania pojazdów wodorem. Miasto prowadzi także działania zachęcające mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego. 
  • Ostrowiec Świętokrzyski (miasto do 100 tysięcy mieszkańców) za zaangażowanie w rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej, inwestycje w infrastrukturę i usługi transportu publicznego. A także za konsekwentne podejście do ekologicznego transportu.