Zielone uczelnie łączą siły

UNIgreen

Osiem uczelni partnerskich UNIgreen podjęło ważny krok w kierunku powołania Uniwersytetu Europejskiego, specjalizującego się w naukach rolniczych, biotechnologii i naukach przyrodniczych (#WeAreUNIgreen). Spotkanie odbyło się 17 lutego 2022 r.

Z myślą o stworzeniu transnarodowego sojuszu europejskich uczelni, które podzielają tę samą długoterminową wizję współpracy, osiem instytucji: University of Almería.(Hiszpania) – instytucja koordynująca, Agricultural.University of Iceland (Islandia), Agricultural University Plovdiv (Bułgaria), Haute Ecole de la Province de.Liège (Belgia), Polytechnic Institute of Coimbra (Portugalia), Paris Sup’Biotech (Francja), Università degli Studi di Modena e.Reggio Emilia (Włochy) oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w.Warszawie, podjęło prace na rzecz przygotowania wniosku projektowego w ramach inicjatywy Uniwersytetów Europejskich pt. The Green European University (UNIgreen).

UNIgreen czyli agro, bio i life science

Projekt dąży do wzmocnienia powiązań między edukacją, badaniami, innowacjami, dobrymi praktykami oraz transferem wiedzy tak, aby powstały sojusz stał się wzorcowym uniwersytetem europejskim w zakresie szkolnictwa wyższego i badań w obszarach Agro, Bio i Life Science. Zakłada umożliwienie swobodnego przepływu wiedzy, ułatwianie pozyskiwania podwójnych lub wspólnych europejskich stopni naukowych oraz przyciąganie talentów spoza.Europy poprzez promowanie wielojęzycznego uczenia się, międzykulturowości i zwiększonej inkluzywności.

Inicjatywa ma się także przyczynić do osiągnięcia transformacji gospodarczej na poziomie lokalnym i regionalnym. Natomiast  na szczeblu krajowym do uruchomienia ponadregionalnych sieci.na rzecz rozwoju, innowacji i przedsiębiorczości, wzmacniania kompetencji personalnych i zawodowych obywateli oraz zwiększenia ich szans na znalezienie zatrudnienia.

Przedstawiciele uniwersytetów zaangażowanych w konsorcjum UNIgreen 17 lutego 2022 r. spotkali się w.Brukseli w celu podpisania deklaracji przystapienia do inicjatywy. Organizatorem spotkania Rektorów było.Biuro Stosunków Międzynarodowych belgijskiej uczelni partnerskiej – Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL), które zarządza projektem w HEPL.