Opakowania po środkach ochrony roślin trafiają do recyklingu

Z polskiej wsi zebrano przez minionych 19 lat ponad 28,5 tys. ton opakowań po zużytych środkach ochrony roślin. Rolników w prośrodowiskowych działaniach wspiera System Zbiórki Opakowań PSOR.

Współczesne rolnictwo ekologiczne i konwencjonalne często wymaga stosowania środków ochrony roślin. Niezwykle ważne jest, aby z tych produktów korzystać w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Bezpieczeństwo należy zachować na każdym etapie stosowania środków, w tym – odpowiednio zagospodarować opróżnione opakowania. Użytkownicy środków ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne są zobowiązani do zwrotu opakowań po tych produktach do sklepu. Dzięki Systemowi Zbiórki Opakowań PSOR, już od ponad 19 lat, rolnicy mogą wypełniać ten obowiązek łatwo oraz bezpiecznie dla środowiska. Właścicielem i nadzorcą Systemu jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR).

Opakowania po środkach ochrony roślin: rolnicy korzystają z PSOR

Rolnicy korzystają z tego bezpłatnego narzędzia, odpowiednio przygotowując opakowania do zwrotu. W 2022 roku w ramach Systemu PSOR zebrano 73 proc. opakowań po wprowadzonych do obrotu produktach. 45 proc. z nich zostało poddanych recyklingowi. 

– System PSOR to sprawdzone od wielu lat i skuteczne narzędzie funkcjonujące z korzyścią dla rolnika. Całkowicie bezpłatne dla użytkownika i sklepu. Każdego roku masa zebranych opakowań po środkach ochrony roślin przewyższa ustalony przez regulatora poziom. Dzięki prośrodowiskowej postawie rolników, odpowiednio przygotowane opakowania, dokładnie opróżnione i co najmniej trzykrotnie wypłukane, stają się cennymi surowcami i są efektywnie i bezpiecznie zagospodarowane. Uzyskany w ramach recyklingu surowiec wykorzystywany jest do produkcji elementów, takich jak rury osłonowe do światłowodów. Z kolei energia uzyskana z opakowań wykorzystywana jest do różnych procesów tech­nologicznych zastępując zużycie węgla, ropy czy gazu. Służy również, jako źródło ciepła dla biur i osiedli mieszkaniowych – mówi dr Joanna Gałązka z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Koszty funkcjonowania Systemu ponoszą firmy wprowadzające środki ochrony roślin i inne środki niebezpieczne, czyli ich producenci i importerzy. Dlatego użytkownicy i sprzedawcy nie ponoszą kosztów zbierania opakowań, a mają pewność, że działają odpowiedzialnie i zgodnie z prawem. 

Jak działa system PSOR

System działa od 2004 r. Puste i trzykrotnie wypłukane opakowania po środkach ochrony roślin rolnik powinien zwrócić do sklepu, który prowadzi zbiórkę. W praktyce opakowanie można przynieść do dowolnego sklepu, który sprzedaje preparaty. Nie ma konieczności okazywania paragonu czy też faktury. Sklepy zarejestrowane jako punkty odbioru można wyszukać poprzez stronę http://systempsor.pl/punkty-odbioru/. Sklep ma obowiązek przyjąć bezpłatnie opakowanie. Musi też posiadać podpisaną umowę na wywóz tych odpadów z firmą świadczącą profesjonalne usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania tzw. odpadów po substancjach niebezpiecznych (kod 15 01 10*). Operator działający w imieniu producentów i importerów odbiera opróżnione i wypłukane opakowania z punktów sprzedaży. Zebrane opakowania są poddawane procesowi recyklingu i odzysku.