System kaucyjny przyjęty przez Rząd

ustawa o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, ustawa o RROP

Z istotnym opóźnieniem Rząd przyjął projekt ustawy o systemie kaucyjnym. Projekt niewiele różni się od ostatniej wersji zaprezentowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Więcej na ten temat pisaliśmy w osobnym tekście.

77 proc. udział recyklatu

Przyśpieszenie prac nad systemem kaucyjnym wynika z grożących polskim przedsiębiorcom karom. Przypomnijmy – zgodnie z przyjętymi na początku roku przepisami dyrektywy Single Use Plastic tzw. SUP – na wprowadzających napoje ciążyć będą bardzo restrykcyjne obowiązki odbioru opakowań. Już od 2025 r. wyniesie on 77 proc. Z kolei w roku 2030 będzie to aż 90 proc. Oznacza to, że przedsiębiorstwa branży napojowej w Polsce – o ile nie spełnią tych wymogów – będą musiały płacić bardzo wysokie karne opłaty produktowe. Dodatkowo poniosą znaczące koszty i będą uzależnione od zakupu recyklatu za granicą.

Przyjęcie ustawy z takim opóźnieniem spowoduje, że system w roku 2025 nie będzie w 100 proc. funkcjonalny. To wymaga inwestycji w urządzenia oraz edukacji konsumenta. Dlatego dobrze by było wprowadzić przepisy przejściowe umożliwiające realizację obowiązków nie tylko w oparciu o system kaucyjny, ale też bazując na surowcu pozyskanym w drodze selektywnej zbiórki – powiedziała nam osoba zaangażowana w proces legislacyjny.

System kaucyjny: branża i NGO mówią jednym głosem

Wygląda na to, że rynek oswoił się zapisami i projekt nie jest dla nikogo zaskoczeniem. O przyśpieszenie prac apelowały między innymi:

 • Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
 • Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy
 • Krajowa Unia Producentów Soków
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich.

List w sprawie przyśpieszenia prac do ministra Jacka Ozdoby podpisały:

 • Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym,
 • European Environmental Bureau,
 • Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju,
 • Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie,
 • European Environmental Bureau,
 • Polskie Stowarzyszenie Zero Waste,
 • Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody,
 • Circular Together,
 • Fundacja Planet For Generations,
 • Fundacja Nauka dla Środowiska,
 • Instytut Spraw Obywatelskich,
 • Spółdzielnia Socjalna “Piątkowska”,
 • Fundacja Korelacja,
 • Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski,
 • Zero Waste Europe,
 • WWF Polska,
 • Fundacja Greenpeace Polska,
 • Fundacja Kuźnia Kampanierów,
 • Ecorower Fundacja.